Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP trên điện thoại Android

Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP trên điện thoại Android như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình Mail bằng ứng dụng Gmail của Google được cài sẵn trên các điện thoại Android.

1. Giới thiệu cách cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP trên điện thoại Android

Cấu hình mail bằng ứng dụng Gmail của Google được cài sẵn trên các điện thoại Android.

2. Các bước cấu hình mail

  • Bước 1: Tải hoặc cập nhật ứng dụng Gmail trên CH Play.
  • Bước 2: Mở ứng dụng Gmail và chọn thêm địa chỉ email, đối với các ứng dụng đã có sẵn tài khoản email thì chọn vào góc phải và nhấn thêm.
  • Bước 3: Chọn Khác
  • Bước 4: Điền tài khoản email.
  • Bước 5: Chọn mục Cá nhân IMAP.
  • Bước 6: Điền mật khẩu của email.
  • Bước 7: Cài đặt máy chủ hộp thư đến.

Ở bước này quý khách vui lòng điền e.vinahost.vn tại mục máy chủ (Áp dụng cho tất cả các domain sử dụng dịch vụ email tại VinaHost).

  • Bước 8. Cấu hình máy chủ thư đi.

Ở bước này quý khách vui lòng điền e.vinahost.vn tại mục máy chủ SMTP (áp dụng cho tất cả các domain sử dụng dịch vụ email tại VinaHost).

  • Bước 9: Nhấn tiếp và điền tên của người sử dụng.

Như vậy bạn đã hoàn thành việc cấu hình email VinaHost với giao thức imap bằng ứng dụng gmail. Chúc bạn thành công nhé!

https://youtu.be/59OV5u6e0Rk
Was this article helpful?