Client Center

Client Center -Trung Tâm Khách Hàng của VinaHost – Hỗ trợ khách hàng trong mọi thao tác đăng ký, quản trị dịch vụ.

Hướng dẫn đăng nhập hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập trực tiếp vào hosting từ trung tâm khách hàng VinaHost. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Đăng…

Cách Giải Quyết Khi Bị Chiếm Dụng Thông Tin Đăng Nhập Hoặc Tranh Chấp Về Quyền Sở Hữu Tài Khoản

Hướng dẫn cách giải quyết khi bị chiếm dụng thông tin đăng nhập hoặc tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản

Cách cung cấp thông tin cần thiết khi đăng ký tài khoản khách hàng

Hướng dẫn cách cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký tài khoản khách hàng. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.