Hướng Dẫn Cài Đặt Record DKIM Và SPF Trên Dịch Vụ Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cài Đặt Record DKIM Và SPF Trên Dịch Vụ Hosting để tăng thêm độ uy tín khi gửi mail. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Giới thiệu về Record DKIM Và SPF

Đầu tiên bạn cần có các thông tin sau để bắt đầu cài đặt:

1/ Thông tin quản trị hosting.

2/ Thông tin quản trị tên miền được cài đặt mail hosting.

Hãy cùng tìm hiểu sơ qua về các record SPF và DKIM trước khi bắt đầu cài đặt

SPF (SPF Record – Sender Policy Framework) là một hệ thống đánh giá email nhằm phát hiện email có phải được giả mạo hay không nhờ vào cơ chế cho phép hệ thống nhận email, kiểm tra email được gởi từ một domain có được xác quyền bởi người quản trị domain.

  • SPF là để kiểm soát email giả mạo. Mục đích chính là để bên nhận mail có thế kiểm tra tính xác thực của nguồn gửi (theo IP).

DKIM ( DomainKeys Identified Mail) là một phương pháp xác thực e-mail bằng chữ ký số của miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record.

  • DKIM là một phương pháp xác thực mail, động thời nó hỗ trợ cho việc chống spam.

Hướng Dẫn Cài Đặt Record DKIM Và SPF Trên Dịch Vụ Hosting

Hãy tham khảo hướng dẫn bên dưới và tiến hành cấu hình cho dịch vụ mail của bạn:

Bước 1: Đăng nhập vào hosting từ thông tin quản trị do Vinahost cung cấp:

Cài Đặt Record DKIM Và SPF

Note: Nếu bạn vẫn chưa nhận được thông tin đăng nhập hosting, bạn có thể dùng mail đăng ký dịch vụ và gửi yêu cầu hỗ trợ đến support@vinahost.vn để Phòng Kỹ thuật hỗ trợ nhé.

Bước 2: Tìm và chọn vào biểu tượng Email Deliverability

Bước 3: Tìm các dòng DKIMSPF, copy các giá trị NameValue:

Bước 4: Đăng nhập vào thông tin quản trị tên miền của bạn, thêm các record theo hướng dẫn sau.

Nếu bạn chưa có thông tin quản trị tên miền, bạn kiểm tra lại nơi đăng ký tên miền của bạn và gửi yêu cầu để Nhà cung cấp dịch vụ tên miền gửi bạn thông tin đăng nhập dịch vụ. Bạn cũng có thể gửi thông tin Record SPF và DKIM bạn vừa copy để nhờ họ thêm Record vào tên miền.

Nếu bạn đã có thông tin đăng nhập bạn thực hiện theo các thao tác dưới đây nhé.

+ Thêm record SPF:

Name: microkill.cf.

Value: v=spf1 +mx +a +ip4:123.30.136.234 ~all

Ở mục Name bạn có thể điền ký tự “@”, bỏ trống, hoặc điền “tên miền” như yêu cầu tuỳ theo giao diện quản lý tên miền của bạn.

Ờ mục Value bạn sẽ điền tại “Rdata”, “Taget”,…

+ Thêm record DKIM:

Name: default._domainkey.microkill.cf.

Value:  v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3cGGd0kDWEhheXKhXO0nXZqX9QFkkcXueiB/qxWTfZqnLNYWha/PhTcSsBTHInY5dxZGkvu3DScWFUixnDnDFPbvSO2r3hCwX7s0wWcosytZjJM8vN6Ux6vP3UYPDCJI8wh55EyMjCIKw7DrLpGDupsyV9ramftyJvyVDj+b1M3YlQF2Y+PdA0L1c07oUOexTxGA8jNWm96p35V94paNrJlA6PZN0R7BuCc7t4xO+Mm963tMHesUgpbv0llUO/SsZ7/yDVz7+UmTytu4pHIlfwV18sRADQ1jp+7sZsj+w7UcGPU539B3yds8uwFJ+Tj5faz/tPfa8syz3MLrgJ9gFQIDAQAB;

Bạn copy các giá trị tương tự như cài record SPF.

Bước 5: Kiểm tra các Record sau khi cài đặt

Tùy theo độ trễ của dịch vụ mà tên miền sẽ được cập nhật trên hệ thống DNS Internet, thường sẽ mất 15p đến 4h để DNS được cập nhật.

Bạn kiểm tra các cấu hình tại link: https://www.dnswatch.info/https://domtools.vinahost.vn/dnstool/

Chúc các bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?