Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Locate Tìm Kiếm File Trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Sử Dụng Lệnh Locate Tìm Kiếm File Trên Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Để tìm kiếm một file bất kỳ trên Linux, các bạn có sử dụng công cụ lệnh locate thay vì find. Ưu điểm này của công cụ này là có thể tìm kiếm nhanh chóng một file bất kỳ trong hệ thống.

  • Hướng dẫn cài đặt chương trình mlocate
  • Debian/Ubuntu
# apt install mlocate
  • CentOS
# dnf install mlocate
  • Các ví dụ sử dụng lệnh locate

Tìm kiếm một file theo tên đầy đủ với lệnh locate

# locate test.txt

Tìm kiếm một file theo tên không đầy đủ với lệnh locate

# locate *.html

Hiển thị sổ lượng kết quả tìm kiếm

# locate -c *.html

Cập nhật lại cơ sở dữ liệu locate

# updatedb

Tìm kiếm một file không phân biệt chữ hoa chữ thường

# locate test.txt

/etc/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/htaccesstest.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files/Notes/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files_versions/Notes/test.txt.v1609927430

 

# locate -i test.txt

/etc/TEST.txt

/etc/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/htaccesstest.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files/Notes/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files_versions/Notes/test.txt.v1609927430

Kiểm tra xem file có tồn tại không

# rm -rf /etc/test.txt

# locate test.txt

/etc/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/htaccesstest.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files/Notes/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files_versions/Notes/test.txt.v1609927430

# locate -e test.txt

/var/www/html/owncloud/data/htaccesstest.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files/Notes/test.txt

/var/www/html/owncloud/data/admin/files_versions/Notes/test.txt.v1609927430

Giới hạn số lượng kết quả xuất ra

# locate -l 6 *.html

Hoặc các bạn có thể dùng option -n

# locate -n 6 *.html 

Kiểm tra vị trí cơ sở dữ liệu locate

# locate -S

Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:

       8199 directories

       68616 files

       4679971 bytes in file names

          1671874 bytes used to store databasez

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bạn xong cách Sử Dụng Lệnh Locate Tìm Kiếm File Trên Linux. Chúc bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?