Ý Nghĩa Của Các Thông Số Fstab Trên Linux

Bài viết này sẽ phân tích Ý Nghĩa Của Các Thông Số Fstab Trên Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. File fstab là gì?

File fstab chứa thông tin về các file systems đang được sử dụng trên hệ thống. Trong file fstab, thứ tự các record rất quan trọng vì các lệnh khác như fsck, mount và umount sử dụng file này để thực hiện công việc được yêu cầu theo trình tự.

2. Các thông số và thành phần record trong file fstab

Các record trong file fstab gồm 6 trường.

  • Trường thứ 1 (fs_spec):

Trường miêu tả thiết bị, remote file system, file system image được sử dụng để mount hoặc tạo swap trên thiết bị.

  • Trường thứ 2 (fs_file):

Miêu tả vị trí mount của thiết bị hoặc file system miêu tả ở trường 1.

  • Trường thứ 3 (fs_vfstype):

Miêu tả định dạng của file system. Trên linux hỗ trợ  các ddingj dạng file system như: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, pro, iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs…

  • Trường thứ 4 (fs_mntops):

Miêu tả tuỳ chọn mount  của partition chỉ định tại trường 1.

Các tuỳ chọn được ngăn cách bởi dấu ‘.’ .

Một số giá trị thường sử dụng trong trường này:

Defaul: default sẽ bao gồm rw, suid, exec, auto, nouser, async.

Noauto: Không kiểm tra và mount khi dùng lệnh mount -a.

User: cho phép user thực hiện mount.

Owner: cho phép chủ thiết bị, partition thực hiện mount.

Nofail: không report lỗi khi partition không tồn tại.

  • Trường thứ 5 (fs_fred):

Trường này dung bởi lệnh dump, chỉ ra filesystems trong record này có được dump khi sử dụng lệnh dump hay không. Định nghĩa bằng các giá trị Boolean (0 hoặc 1), mặc định sẽ là 0.

  • Trường thứ 6 (fs_passno):

Trường này dung bởi lệnh fsck, định nghĩa thứ tự fsck kiểm tra các filesystem trong quá trình reboot, mặc ddingj sẽ là 0. Filesystem root nên được định nghĩa với giá trị là 1 và các filesystem còn lại nên được định nghĩa với giá trị là 2.

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

16/06/2022
Was this article helpful?