Mounting File System Là Gì? Một Số Lệnh Mount Cơ Bản

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Một Số Lệnh Mount Cơ Bản. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php

1. Mounting filesystem là gì?

  • Mounting filesystem là một quá trình mà trongđó hệ điều hành làm cho các tập tin và thư mục trên một thiết bị lưu trữ (như ổ cứng, CD-ROM hoặc tài nguyên chia sẻ) có thể truy cập được bởi người dùng thông qua hệ thống tệp của máy tính.
  • Lệnh mount được sử dụng để đính kèm một file system trong cây hệ thống tập tin. Các đối số cơ bản là nút thiết bị và điểm gắn kết.

Ví dụ: #mount /dev/cdrom /home

  • Sẽ đính kèm file system có trong phân vùng đĩa được liên kết với thiết bị /dev/cdrom , vào cây hệ thống tập tin tại điểm gắn kết /home. Có nhiều cách khác để chỉ định phân vùng khác với thiết bị, chẳng hạn như sử dụng nhãn đĩa hoặc UUID.

2. Hướng dẫn một số lệnh mount cơ bản

2.1. Mount bằng Udisks

  • Udiskslà một phần quan trọng của phần mềm được sử dụng trong nhiều bản phân phối Linux. Nó có trách nhiệm quản lý các thiết bị lưu trữ như bộ nhớ flash USB và ổ cứng.
  • Với nó đi kèm một công cụ dòng lệnh gọi là Trong công cụ này, tất cả các lệnh phân vùng của bạn sẽ theo mẫu này:
# udisksctl  [lệnh]

# udisksctl mount -b /dev/sdb1

Tham số -b chỉ đơn giản biểu thị rằng những gì bạn đang mount là từ một thiết bị.

Bạn cũng có thể mount các image của ổ đĩa với Udisks, nhưng phải thực hiện thêm một bước:

#udisksctl loop-setup –r –f Example.iso
#udisksctl mount –b /dev/loop[0, 1, 2, etc.]

2.2. Bỏ mount bằng Udisks

  • Khi bạn đã hoàn tất với USB hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, bạn cần phải xóa an toàn thiết bị đó khỏi Linux box của mình để tránh mất dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng cách bỏ mount hệ thống file bên ngoài, tách nó khỏi hệ thống file của riêng bạn.
  • Làm điều này đơn giản như sau (thay thế mount bằng unmount):
# udisksctl umount –b  /dev/sd[b1, b2, etc.]

2.3. Mount theo kiểu truyền thống

Để mount một phân vùng ta dùng lệnh

#sudo mount /dev/sd[b1, b2, etc.] /mnt

2.4. Bỏ mount theo kiểu truyền thống

Để umount ta dùng lệnh

#sudo umount /dev/sd[b1, b2, etc.]

Sau khi, umount thành công thì chúng ta có thể xóa thiết bị của mình đi mà không bị mất dữ liệu.

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?