LogRotate Là Gì? Cấu Hình Logrotate

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình Logrotate. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. LogRotate là gì?

Đây là một tiện ích trên linux giúp đơn giản hoá việc quản lý log files trên hệ thống, bao gồm xoay vòng file log, di chuyển, nén, gửi tự động,… Rotate ở đây có thể hiểu là tiến trình xử lý file log cũ theo quy định trước đó (xoá, nén, move) đồng thời tạo ra file log mới.

Tiện ích này được cài đặt mặc định trên hầu hết các phản phân phối linux.

Kiểm tra bằng lệnh #logrotate

Cấu Hình Logrotate

Nếu chưa cài đặt có thể cập nhật system packages và tiến hành cài đặt logrotate.

#Yum update

#Yum install logrotate

2. Hướng dẫn cấu hình 

File cấu hình logrotate được lưu tại đường dẫn /etc/logrotate.conf

Theo như hình, log file được rotate hàng tuần, dữ liệu log được lưu trữ trong vòng 4 file. File log mới sẽ được tạo sau khi rotate file cũ. Các log file thêm hậu tố ngày trong tên file và được nén lại bằng gzip.

Thông tin cấu hình log file của từng ứng dụng cụ thể được lưu lại tại #/etc/logrotate.d/

3. Rotate theo thời gian

Có 4 giá trị cấu hình tương ứng với khoảng thời gian log file sẽ được rotate.

  • Daily: mỗi ngày
  • Wekky: mỗi đầu tuần.
  • Monthly: mỗi đầu tháng.
  • Yearly: mỗi năm.

4. Rotate theo dung lượng file log

Có thể quy định tiến trình rotate dựa vào dung lượng file, nế file đó đạt dung lượng theo như cấu hình thiftieens hành rotate. Các đơn vị file kích thước có thể sử dụng là K, M, G.

  • size 100k
  • size 100M
  • size 100G

5. Xử lý log file trống

  • Missingok: nếu file log bị mất hoặc không tồn tại *.log thì logrotate sẽ t ự dộng di chuyển tới phần cấu hình log của file khác mà không cần phải xuất ra thông báo lỗi. Ngược lại sẽ là cấu hình nomissingok.
  • Notifempty: không rotate log nếu file log này trống.

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?