Hướng dẫn cấu hình Networking trên ESXi 6.7

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn có thể cấu hình Networking trên ESXi để tiện cho việc quản lý và theo dõi.

Giới thiệu

Đầu tiên, từ màn hình quản lý ESXi, truy cập tới Networking để hiện các option cấu hình.

Virtual Switches

Theo mặc định, một standard switch được tạo tự động khi bạn cài đặt ESXi. Điều này được gắn nhãn vSwitch0 như hình:

vSwitch0 cũng sẽ gán với 2 Port group và Uplink lên cổng int vật lý (vmnic0) trên server ESXi.

Lưu ý: cổng uplink chỉ đơn giản là một cổng được chỉ định trên thiết bị kết nối như switch hoặc router với nhau.

Cấu hình

Trong trường hợp có thêm một cổng vật lý cho server ESXi. Ta kiểm tra ở Physical NICs và cấu hình như sau:

Vào tab Virtual switches và tạo một vSwitch mới

Đặt tên cho vSwitch, chọn int Uplink và nhấn Add

Sau đó chuyển qua tab Port groupsAdd port group

Đặt tên và chọn vSwitch vừa tạo để kết nối

Sau khi add thành công ta tiếp tục chọn port vừa tạo và Edit

Ở phần Security, bạn sẽ tìm thấy 3 cài đặt xác định chính sách bảo mật cho switch.

Các cài đặt có sẵn như sau:

  • Promiscuous Mode – Nếu được đặt thành chấp nhận, mọi VM trên switch có virtual adapter ở chế độ Promiscuous sẽ có thể nghe lén tất cả lưu lượng truy cập đi qua công tắc.
  • MAC Address Changes – Xác định điều gì xảy ra khi địa chỉ MAC của network adapter trên VM bị thay đổi. Nếu được đặt thành Reject, tất cả lưu lượng phát ra từ VM sẽ bị hủy khi địa chỉ MAC được cung cấp không khớp với tập tin tìm thấy trong tập tin cấu hình vmx của VM.
  • Forged Transmits – Nếu được đặt thành Reject, các khung có địa chỉ MAC nguồn giả mạo sẽ bị loại bỏ.

NIC Teaming, Failover và Load Balancing

Trong tab Teaming của NIC, bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn failover. Ở đây cần 2 Int vật lý để có thể cấu hình Load balancing đường mạng. Cổng Active sẽ chạy chính, khi có sự số sẽ chuyển qua cổng Standby.

Traffic Shaping

Chính sách điều hướng lưu lượng, nếu được bật, sẽ điều chỉnh được băng thông trung bình, băng thông cao nhất và dung lượng dữ liệu đi qua switch.

Để cấu hình IP quản lí trên web và vsphere client, ta vào phần Vmkernel NICs và add Vmkernel NIC

Một cửa sổ hiện ra:

  • Port group: chọn port vừa tạo
  • Ipv4 setting: chọn DHCP nếu bạn có máy chủ DHCP hoặc tự cấu hình Static

Enable services Management và chọn Create

Sau khi tạo thành công sẽ hiện kết quả như sau:

Tiến hành đăng nhập thử bằng IP mới

Chúc các bạn cài đặt thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?