Hướng dẫn cách cấu hình IPv4, IPv6 trên CentOS 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình IPv4, IPv6 trên Centos 8. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Chuẩn bị

Một server đã được cài sẵn Centos 8.

2. Tiến hành

Đầu tiên cần xác định NIC muốn thêm địa chỉ IP. Chạy lệnh sau để kiểm tra.

ip addr

Kết quả sẽ hiển thị tương tự như dưới đây.

Chú ý: ens18 ở đây là tên NIC sẽ cấu hình.

2.1. Thêm địa chỉ IPv4

Thông tin IPv4 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv4 = 103.9.79.9

Netmask = 255.255.255.0

Gateway = 103.9.79.254

DNS 8.8.8.8, 8.8.4.4

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18

Thông tin cấu hình sẽ hiển thị tương tự như dưới đây:

TYPE=Ethernet

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=dhcp

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy

NAME=ens18

UUID=c162a5b0-549b-41c1-8fe8-6582a8186d70

DEVICE=ens18

ONBOOT=yes

IPV6_PRIVACY=no

Thay đổi các cấu hình dưới đây để đặt IPv4 tĩnh, thông tin IP được nhận từ nhà cung cấp. Sau đó lưu lại.

DEVICE=”ens18″

ONBOOT=”yes”

BOOTPROTO=”none”

TYPE=”Ethernet”

IPADDR=”103.9.79.9″

NETMASK=”255.255.255.0″

GATEWAY=”103.9.79.254″

DNS1=”8.8.8.8″

DNS2=”8.8.4.4″

NM_CONTROLLED=”NO”

Khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình.

nmcli networking off; nmcli networking on

Kiểm tra IPv4 đã được thay đổi.

2.2.Thêm nhiều địa chỉ IPv4

Thông tin IPv4 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv4 = 103.9.79.10, 103.9.79.11

Netmask = 255.255.255.0

Gateway = 103.9.79.254

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18

Thêm các cấu hình IP thêm ở dưới IP đã được đặt ở mục 3.1

IPADDR=”103.9.79.9″

IPADDR1=”103.9.79.10″

IPADDR2=”103.9.79.11″

NETMASK=”255.255.255.0″

NETMASK1=”255.255.255.0″

NETMASK2=”255.255.255.0″

GATEWAY=”103.9.79.254″

GATEWAY1=”103.9.79.254″

GATEWAY2=”103.9.79.254″

Khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình.

nmcli networking off; nmcli networking on

Kiểm tra IPv4 đã được thêm.

2.3.Thêm địa chỉ IPv6

Thông tin IPv6 được nhận từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv6 = 2401:5F80:5001:3:2000::101

Netmask = /69

Gateway = 2401:5F80:5001:3:2000::1

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18

Thông tin cấu hình sẽ hiển thị tương tự như dưới đây:

TYPE=Ethernet

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=none

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy

NAME=ens18

UUID=c162a5b0-549b-41c1-8fe8-6582a8186d70

DEVICE=ens18

ONBOOT=yes

IPV6_PRIVACY=no

IPADDR=103.9.79.9

NETMASK=255.255.255.0

GATWAY=103.9.79.254

DNS1=8.8.8.8

DNS2=8.8.4.4

Thay đổi các cấu hình dưới đây để đặt IPv6 tĩnh, thông tin IP được nhận từ nhà cung cấp. Sau đó lưu lại.

IPV6INIT=”yes”

IPV6_AUTOCONF=”no”

IPV6_DEFROUTE=”yes”

IPV6_FAILURE_FATAL=”no”

IPV6ADDR=”2401:5F80:5001:3:2000::101/69″

IPV6_DEFAULTGW=”2401:5F80:5001:3:2000::1″

Khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình.

nmcli networking off; nmcli networking on

Kiểm tra IPv6 đã được thay đổi.

2.4.Thêm nhiều địa chỉ IPv6

Thông tin IPv4 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv4 = 2401:5F80:5001:3:2000::102, 2401:5F80:5001:3:2000::103

Netmask = /69

Gateway = 2401:5F80:5001:3:2000::1

Dùng trình chỉnh sửa cấu hình truy cập theo đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18

Thêm các cấu hình IP thêm ở dưới IP đã được đặt ở mục 3.3

IPV6ADDR=”2401:5F80:5001:3:2000::101/69″

IPV6ADDR_ SECONDARIES=”2401:5F80:5001:3:2000::102 2401:5F80:5001:3:2000::103″

Khởi động lại dịch vụ network để thay đổi cấu hình.

nmcli networking off; nmcli networking on

Kiểm tra IPv6 đã được thêm.

5/5 - (1 bình chọn)
Was this article helpful?
Đánh giá
5/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận