Hướng Dẫn Cấu Hình Haproxy Làm Load Balancing Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cấu Hình Haproxy Làm Load Balancing Trên Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

HAProxy là gì?

HAProxy viết tắt của High Availability Proxy, là công cụ mã nguồn mở nổi tiếng ứng dụng cho giải pháp cân bằng tải TCP/HTTP cũng như giải pháp máy chủ Proxy (Proxy Server). HAProxy có thể chạy trên các mỗi trường Linux, Solaris, FreeBSD. Công dụng phổ biến nhất của HAProxy là cải thiện hiệu năng, tăng độ tin cậy của hệ thống máy chủ bằng cách phân phối khối lượng công việc trên nhiều máy chủ (như Web, App, cơ sở dữ liệu).

HAProxy hiện đã và đang được sử dụng bởi nhiều website lớn như GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Reddit, Speedtest.net, Twitter và trong nhiều sản phẩm cung cấp bởi Amazon Web Service.

Mô hình

HAProxy Server - 192.168.1.1

Web Server 1 - 192.168.1.2

Web Server 2 - 192.168.1.3

Cấu hình HAProxy làm Load Balancing trên CentOS 7

Các bạn nhớ update server trước khi cài đặt nhé.

# yum -y update

Sau khi update, các bạn cài đặt dịch vụ HAProxy bằng lệnh sau:

# yum -y install haproxy

Tạo file cấu hình mới cho dịch vụ như sau:

# cd /etc/haproxy/

# mv haproxy.cfg haproxy.cfg.bak

# vi haproxy.cfg
global

   log /dev/log local0

   log /dev/log local1 notice

   chroot /var/lib/haproxy

   stats timeout 30s

   user haproxy

   group haproxy

   daemon


defaults

log global

mode http

option httplog

option dontlognull

timeout connect 5000

timeout client 50000

timeout server 50000


frontend http_front

bind *:80

stats uri /haproxy?stats

default_backend http_back


backend http_back

balance roundrobin

#balance leastconn

mode http

server webserver1 192.168.1.2:80 check

server webserver2 192.168.1.3:80 check

Cuối cùng, các bạn khởi động dịch vụ HAProxy lên

# systemctl enable haproxy

# systemctl start haproxy

Để kiểm tra tính năng cân bằng tải, các bạn có thể truy cập đường dẫn sau và reload lại trang.

http://192.168.1.1

Để kiểm tra trạng thái server backend, các bạn có thể truy cập đường dẫn sau:

http://192.168.1.1/haproxy?stats

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?