Hướng dẫn up ảnh trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách “Up ảnh” lên website của website WordPress. Có 2 cách thực hiện như sau:

Cách 1:

1.Kéo trả hình ảnh vào khung

2.Chọn ảnh tiêu biểu.

* Cách 2

1.Chọn tab tải tập tin lên

2.Kéo thả ảnh vào khung trắng hoặc bấm nút chọn tập tin dưới máy.

3.Chọn ảnh tiêu biểu.

27/06/2021
Was this article helpful?