linux

Ý Nghĩa Cấu Trúc Thư Mục Của Linux

Bài viết này sẽ phân tích Ý Nghĩa Cấu Trúc Thư Mục Của Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Các loại tệp trên hệ thống Linux Tệp chung – Nó được gọi là…

Giới Thiệu Cấu Trúc Thư Mục Trên Linux

Bài viết này sẽ Giới Thiệu Cấu Trúc Thư Mục Trên Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Khi bạn là người dùng thuần hệ điều hành Windows thì khi chuyển sang hệ điều hành…

Các File Khởi Động Của Hệ Điều Hành Linux

Bài viết này sẽ giới thiệu bạn về Các File Khởi Động Của Hệ Điều Hành Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Trên Linux bạn có rất nhiều nơi để đặt cấu hình cho…

Linux Log Logrotate Là Gì? Hướng Dẫn Cấu Hình Logrotate

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình Logrotate. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php 1. Linux Log Logrotate là gì? Logrotate là một công cụ chương trình hỗ trợ cho việc quản…

Một Số Signals Thường Dùng Trong Linux

Signals là các thông điệp khác nhau được gởi đến tiến trình nhằm thông báo cho tiến trình một tình huống. Mỗi tín hiệu có thể kết hợp hoặc có sẵn bộ xử lý tín hiệu (signal handler). Signals sẽ ngắt ngang quá trình xử lý của tiến trình, bắt hệ thống chuyển sang gọi…

Hướng Dẫn Gửi Mail Bằng Lệnh Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Gửi Mail Bằng Lệnh Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php 1. Giới thiệu Trong hệ điều hành Linux, sendmail là một lệnh mà ai cũng đã…

SUID Và SGID Permission Là Gì?

SUID (Set-user Identification) và SGID (Set-group identification) là hai quyền đặc biệt có thể được đặt trên các tệp thực thi và các quyền này cho phép tệp đang được thực thi được thực thi với các đặc quyền của chủ sở hữu hoặc nhóm. 1. SUID Permission là gì ? SUID (Set-user Identification), đây…

Hướng Dẫn Chuyển Đổi Centos 8 Sang Rocky Linux

Như các bạn cũng đã biết, bản phân phối CentOS 8 sẽ kết thúc vòng đời của nó vào ngày 31/12/2021 (theo trang centos.org https://www.centos.org/news-and-events/1322-october-centos-dojo-videos). Điều này khiến một số quản trị viên đang sử dụng bản phân phối CentOS 8 phải quay xe để đảm bảo an toàn cho hệ thống của họ. Để…

Cách Sử Dụng Manpage Help Cho Các Lệnh Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Sử Dụng Manpage Help Cho Các Lệnh Linux . Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Giới thiệu Tất cả các lệnh Linux đi kèm với các chức…

Hướng Dẫn Thao Tác Với Lệnh vi

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Thao Tác Với Lệnh vi. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Giới thiệu lệnh vi Đối với người dùng Linux, lệnh vi đã không còn xa…