Giới Thiệu Cấu Trúc Thư Mục Trên Linux

Bài viết này sẽ Giới Thiệu Cấu Trúc Thư Mục Trên Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Khi bạn là người dùng thuần hệ điều hành Windows thì khi chuyển sang hệ điều hành Linux sẽ có một số vấn đề khá lạ lẫm đặc biệt trong đó là thư mục. Các ký tự ổ đĩa cũng thay đổi so với Windows OS từ ổ đĩa C:\ được chuyển đổi thành các thư mục /, nghe có vẻ khá khó hiểu. Hầu hết tất cả thư mục được đặt tên với ba chữ cái.

Theo tiêu chuẩn phần cấp hệ thống file (Filesystem Hierarchy Standard, hay gọi tắt là FHS) xác định cấu trúc:

1. / – Thư mục “root”

Mọi thứ trên hệ thống linux của bạn đều nằm trong thư mục “/” này, được gọi là thư mục gốc (root). Bạn có thể nghĩ thư mục “/” như ổ đĩa C:\ trên Windows – nhưng điều này hoàn toàn không đúng, vì hệ điều hành Linux không có ký tự ổ đĩa. Trong khi các phân vùng khác được đặt tại ổ đĩa D:\ trên Windows, thì điều này hoàn toàn khác đối với Linux, các phần vùng của Linux được đặt trong các thư mục “/”.

2. /bin – Thư mục giới thiệu người dùng cần thiết

Thư mục /bin chứa các tệp nhị phân cho người dùng cần thiết (chương trình) có khi hệ thống kết nối với giao diện người dùng. Các ứng dụng như Firefox, … được lưu trữ trong thư mục /usr/bin, trong khi các chương trình hệ thống quan trọng như bash shell được đặt trong thư mục /bin. Thư mục /usr có thể lưu trữ trên một phần vùng khác – việc đặt các tệp này trong thư mục /bin đảm bảo hệ thống sẽ có tiện ích quan trọng này ngay cả khi không có hệ thống tệp nào khác được gắn kết. Thư mục /sbin cũng tương tự – nó cũng chứa các tệp nhị phần quản trị hệ thống cần thiết.

Dưới đây là một số trong thư mục /bin.

3. /boot – Tệp khởi động tĩnh

Thư mục /boot chứa các tệp cần thiết để khởi động hệ thống ví dụ như: tệp của bộ tải khởi động GRUB và Linux kernel của bạn được lưu trữ tại đây. Tuy nhiên, các tệp cấu hình của trình tải khởi động không được đặt ở đây – chúng nằm trong /etc cũng các tệp khác.

Một số tệp nằm trong /boot:

4. /cdrom – Điểm gắn kết cho lịch sử CD-ROMs

Thư mục /cdrom không phải là một phần tiêu chuẩn của FHS, nhưng bạn sẽ tìm thấy nó trên Ubuntu và một số hệ điều hành khác. Nó là một vị trí tạm thời cho các đĩa CD-ROM được đưa vào hệ thống. Tuy nhiên, vị trí tiêu chuẩn cho phương tiện tạm thời nằm trong thư mục /media.

5. /dev – Tệp thiết bị

Linux hiển thị các thiết bị dưới dạng tệp và thư mục /dev chưa một số tệp đặc biệt đại diện cho thiết bị. Đây không phải là các tệp thực tế như chúng ta biết, nhưng chúng xuất hiện dưới dạng tệp – ví dụ: /dev/sda đại diện cho ổ đĩa SATA đầu tiên trong hệ thống. Nếu bạn muốn phân vùng nó, bạn có thể khởi động một trình soạn thảo phần vùng và yêu cầu nó chỉnh sửa /dev/sda.

Thư mục này cũng chứa các thiết bị giả, là các thiết bị ảo không thực sự tương ứng với phần cứng. Ví dụ: /dev/random tạo ra các số ngẫu nhiên. /dev/null là một thiết bị không tạo ra đầu ra và tự động loại bỏ tất cả đầu vào – khi bạn chuyển đầu ra của một lệnh tới /dev/null, bạn sẽ loại bỏ nó.

Dưới đây là tất cả thư mục trong /dev:

6. /etc – Tệp cấu hình

Thư mục /etc chứa các tệp cấu hình, thường có thể được chỉnh sửa bằng tay trong trình soạn thảo văn bản. Lưu ý rằng thư mục /etc chứa các tệp cấu hình toàn hệ thống – các tệp cấu hình dành riêng cho người dùng được đặt trong thư mục chính của mỗi người dùng.

Dưới đây là một số thư mục trong /etc:

7. /home – Trang chủ Thư mục

Thư mục /home chứa một thư mục chính cho mỗi người dùng. Ví dụ: tên người dùng của bạn là test, bạn sẽ có một thư mục nằm tại /home/test. Thư mục chính này chứa các dữ liệu người dùng và các tệp cấu hình dành riêng cho người dùng. Mỗi người dùng chỉ có quyền ghi vào thư mục chính của họ và phải có được quyền nâng cao (trở thành người dùng gốc “root”) để sửa đổi các tệp khác trên hệ thống.

8. /lib – Thư viện được chia sẻ thiết yếu

Thư mục /lib chứa các thư viện cần thiết cho các tệp nhị phân cần thiết trong thư mục /bin và /sbin. Các thư viện cần thiết bởi các tệp nhị phân trong thư mục /usr/bin được đặt trong /usr/lib

Dưới đây là một số tệp trong thư mục /lib:

9. /lost +

found – Các tập tin được khôi phục.

Mỗi hệ thống tệp Linux có một thư mục /lost + found. Nếu hệ thống tập gặp sự cố, kiểm tra hệ thống tệp sẽ được thực hiện ở lần khởi động tiếp theo. Mọi tệp bị hỏng được tìm thấy sẽ được đặt trong thư mục /lost + found, vì vậy bạn có thể cố gắng khôi phục càng nhiều dữ liệu càng tốt.

10. /media – Phương tiện có thể tháo rời

Thư mục /media chứa các thư mục con nơi gắn các thiết bị media di động được chèn vào máy tính. Ví dụ: khi bạn chèn một đĩa CD vào hệ thống Linux của mình, một thư mục sẽ tự độgn được tạo bên trong thư mục /media. Bạn có thể truy cập nội dung của đĩa CD bên trong thư mục này.

11. /mnt – Điểm gắn kết tạm thời

Về mặt lịch sử, thư mục /mnt là nơi quản trị viên hệ thống gắn hệ thống tệp tạm thời trong khi sử dụng chúng. Ví dụ, nếu bạn đang gắn phân vùng Windows để thực hiện một số thao tác khôi phục tệp, bạn có thể gắn nó tại /mnt/windows. Tuy nhiên, bạn có thể gắn kết các hệ thống tệp khác ở bất kỳ đâu trên hệ thống.

12. /opt – Gói tùy chọn

Thư mục /otp chứa các thư mục con cho các gói phần mềm tùy chọn. Nó thường được sử dụng bởi phần mềm độc quyền không tuân theo phân cấp hệ thống tệp tiêu chuẩn – ví dụ: một chương trình độc quyền để có thể kết xuất các tệp của nó trong /opt/application khi bạn cài đặt nó.

13. /proc – Kernel & Process Files

Thư mục /proc tương tự như thư mục /dev vì nó không chứa các tệp tiêu chuẩn. Nó chứa các tệp đại diện cho thông tin hệ thống và quý trình.

Dưới đây là các tệp trong thư mục /proc:

14. /root – Thư mục gốc

Thư mục /root là thư mục chính của người dùng root. Thay vì được đặt tại /home/root, nó được đặt tại /root. Điều này khác biệt với “/”, là thư mục hệ thống.

15. /run – Tệp trạng thái ứng dụng

Thư mục /run khá mới và cung cấp cho các ứng dụng một vị trí tiêu chuẩn để lưu trữ các tệp tạm thời mà chúng yêu cầu như ổ cắm và ID quy trình. Không thể lưu trữ các tệp này trong /tmp vì các tệp trong /tmp có thể bị xóa.

16. /sbin – Hội thảo quản trị hệ thống

Thư mục /sbin tương tự như thư mục /bin. Nó chứa các tệp nhị phân cần thiết thường được người dùng root dùng để quản trị hệ thống.

Dưới đây là một số tệp trong thư mục /sbin:

17. /selinux – Hệ thống tệp ảo SELINUX

Nếu bản phân phối Linux của bạn sử dụng SELINUX để bảo mật (chẳng hạn như Fedora và Red Hat), thì thư mục /selinux chứa các tệp đặc biệt được SELINUX sử dụng. Nó tương tự như /proc. Ubuntu thì không sử dụng SELINUX, vì vậy hiện diện của thư mục này trên Ubuntu dường như nó được xem là một lỗi.

18. /srv – Dữ liệu dịch vụ

Thư mục /srv chứa “dữ liệu cho các dịch vụ hệ thống cung cấp”. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Apache HTTP để cung cấp một trang web, bạn có thể lưu trữ các tệp của trang web của mình trong một thư mục bên trong thư mục /srv.

19. /tmp – Tệp tạm thời

Các ứng dụng lưu trữ các tệp tạm thời trong thư mục /tmp. Các tệp này thường bị xóa khi hệ thống của bạn được khởi động lại và có thể bị xóa bất cứ lúc nào bởi các tiện ích như tmpwatch.

Dưới đây là các tệp trong thư mục /tmp.

20. /usr – Giới hạn người dùng và Dữ liệu chỉ đọc

Thư mục /usr chứa các ứng dụng và các tệp được người dùng sử dụng, trái người với các ứng dụng và các tệp được hệ thống sử dụng.

Ví dụ: các ứng dụng không thiết yếu được đặt bên trong thư mục /usr/bịn thay vì thư mục /bin và các tệp nhị phân quản trị hệ thống không thiết yếu được đặt trong thư mục /usr/sbin thay vì thư mục /sbin. Các thư viện cho mỗi thư việc nằm trong thư mục /usr/lib. Thư mục /usr cũng chứa các thư mục khác – ví dụ: các tệp độc lập với kiến trúc như đồ họa được đặt trong /usr/share.

Thư mục /usr/local là nơi các ứng dụng được biến dịch cục bộ được cài đặt theo mặc định – điều này ngăn chúng chiếm phần còn lại của hệ thống.

Dưới đây là một số tệp trong thư mục /usr.

21. /var – Tệp dữ liệu có thể thay đổi

Thư mục /var là thư mục đối ứng có thể ghi vào thư mục /usr, thư mục này phải ở chế độ chỉ đọc trong hoạt động bình thường. Các tệp nhật ký và mọi thứ khác thường được ghi vào /usr trong quá trình hoạt động bình thường được ghi vào thư mục /var. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy các tệp nhật ký trong /var/log.

Một số tệp trong thư mục /var.

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Đánh giá bài viết
Was this article helpful?
Đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận