Tổng Hợp

Chứng Chỉ SSL Là Gì? Giới Thiệu Các Loại Chứng Chỉ SSL

Chứng chỉ SSL là gì? Các loại chứng chỉ SSL? Tôi là khách hàng cá nhân nên dùng chứng chỉ SSL nào? Tôi là khách hàng doanh nghiệp nên dùng chứng chỉ SSL nào?

Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Card Mạng Trên CentOS/Rhel 6/7

Bài viết này sẽ Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Card Mạng Trên CentOS/Rhel 6/7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Bonding là gì? Bonding là 1 thuật ngữ mà ở đó user Linux có thể…

Hướng dẫn cài đặt Nagios trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Nagios trên CentOS. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Giới thiệu Nagios là công cụ thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hạ…

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Mount NFS Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Và Mount NFS Trên Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. NFS là gì? NFS (Network File System) là một hệ thống giao…

Hướng Dẫn Kích Hoạt SSL Sectigo Cho Zimra Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Kích Hoạt SSL Sectigo Cho Zimra Server. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Bước 1: Download file chứng chỉ từ nhà cung cấp, bao gồm 3 file có…

Hướng Dẫn Khôi Phục Grub Boot Loader Ubuntu 18.04 Sử Dụng Rescue Mode

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi Grub Boot Loader 18.04 bị lỗi thông qua giao diện dòng lệnh Rescue Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. GRUB boot loader…

VxLAN Là Gì? Ưu Điểm Của VxLAN

Bài viết này sẽ giới thiệu về VxLAN và ưu điểm của nó. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. VxLAN là gì? VxLAN cũng cố gắng thực hiện cùng một công việc như VLAN đã làm….

Overlay Network Là gì? Ưu Điểm Của Overlay Networks

Bài viết này sẽ giới thiệu về Overlay Network. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Overlay Network là gì? Mạng che phủ có thể hiểu là mạng máy tính nằm phủ trên một mạng…

CDN Là Gì? Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ CDN

CDN là gì? Lợi ích khi sử dụng dịch vụ CDN

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng malware detect (LMD – maldet)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng malware detect (LMD – maldet). Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Cài đặt maldet (Linux Mailware Detect – LMD) Để cài đặt…