Hướng dẫn thêm thuộc tính (biến thể) có hiển thị màu sắc, hình ảnh vào website

Cách thêm biến thể nâng cao có lựa chọn hình ảnh, màu sắc hiển thị dạng check box dạng như thế này

Đối với lựa chọn thêm thuộc tính nâng cao này bạn có thể hiển thị theo 3 phương án

 • Tạo thuộc tính màu.
 • Tạo thuộc tính hình ảnh.
 • Tạo thuộc tích là các nút bấm (buttom)

Hướng dẫn tạo thuộc tính

Để tiến hành tạo biến thể cho sản phẩm, bạn truy cập Sản phẩm Các thuộc tính

 

Tại giao diện thêm thuộc tính, bạn nhập như sau:

 • Tên: Tên thuộc tính
 • Đường dẫn tĩnh: Để trống (Woocommerce sẽ tự tạo)
 • Loại: (chọn 1 trong 3 loại sau)
  • Color: Màu sắc.
  • Image: Hình ảnh.
  • Label: Hiển thị tiêu đề, chữ.
 • Sắp xếp mặc định: Để trống

Tại bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo 2 loại biến thể sau:

 • Thuộc tính màu sắc:

 • Thuộc tính kích cỡ:

Kết quả sau khi đã tạo xong các biến thể:

Sau đó, bạn click vào “Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm” để bắt đầu tạo các chủng loại của thuộc tính,

Ví dụ: Màu sắc thì có màu đỏ, vàng xanh,…

Tạo thuộc tính màu sắc

 • Tên: Tên chủng loại.
  • Ví dụ: Đỏ, Vàng,.. (với thuộc tính màu sắc); X,XL,S,… (với thuộc tính kích cỡ).
 • Chuỗi cho đường dẫn tính: Bỏ trống.
 • Mô tả: Mô tả về thuộc tính (có thể bỏ trống).
 • Color: Hãy select đúng màu với tên chủng loại bạn tạo ở trên.
 • Label: Hiển thị ở chi tiết sản phẩm (Điền giống với tên chủng loại bạn tạo ở trên).

Tạo thuộc tính kích cỡ:

 • Tên: Tên kích thước.
  • Ví dụ: X,XL,S,… (với thuộc tính kích cỡ).
 • Chuỗi cho đường dẫn tính: Bỏ trống.
 • Mô tả: Mô tả về thuộc tính (có thể bỏ trống).
 • Label: Hiển thị ở chi tiết sản phẩm (Điền giống với tên chủng loại bạn tạo ở trên).

Sau đó, bạn ấn thêm mới là xong, vậy là tạo xong thuộc tính cho sản phẩm Woocommerce.

Tạo sản phẩm có biến thể trong từng sản phẩm

Với thuộc tính đã tạo ở trên, giờ là bước các bạn cần tạo sản phẩm bằng cách truy cập Sản phẩm Thêm mới hoặc vào từng sản phẩm và chọn Sửa

Tại Dữ liệu sản phẩm Sản phẩm có biến thể, sau đó chọn Tab Các thuộc tính

Tại Tùy chỉnh thuộc tính sản phẩm chọn thuộc tính cần thêm sau đó ấn nút thêm

Ở giá trị, các bạn thêm các chủng loại phù hợp.

Nhớ tích vào Dùng cho nhiều biến thể Lưu thuộc tính

Ở tab Các biến thể chọn Tạo biến thể từ tất cả thuộc tính rồi ấn “Đi”.

Biến thể sẽ xuất ra như sau, mỗi sản phẩm tương ứng với một màu sắc đi với một kích cỡ.

Sau đó điền các thông tin đầy đủ như một sản phẩm đơn giản bình thường.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn ấn Đăng (hoặc cập nhật) sản phẩm là xong.

(Nguồn: tham khảo internet)

Was this article helpful?