Website Wordpress

Domain Pointer là gì ?

Cấu hình 2 tên miền về một hosting (Domain Pointer) 1. Domain pointer có tác dụng gì? Domain pointer là dạng domain chạy song song với domain chính. Khi cấu hình domain pointer, bạn sẽ có 2 domain chạy trên 1 hosting, 1 website, 1 database. Nói cách khác cho dù bạn gõ tên domain nào…

Hướng Dẫn Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm Trong Website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Danh mục sản phẩm” của website Wordpress.

Hướng Dẫn Quản Lý Bài Viết Trong Website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Bài viết” của website Wordpress.