Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị WordPress

Thông thường nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức năng Reset mật khẩu thông qua e-mail của WordPress. Nhưng trong trường hợp email bạn đặt không chính xác hoặc email không thể sử dụng, bạn có thể thực hiện truy vấn SQL trên database để thực hiện cập nhật lại mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.
Bước 2: Tại mục Database Management bên trái bạn chọn phpMyAdmin.
Bước 3: Trong cửa sổ bên trái sẽ có danh sách các database trên hosting của bạn, bạn chọn vào database website WordPress.

http://vinahost.info/va/uploads/14/3c96ec0cb3-vinahost-huong-dan-khoi-phuc-mat-khau-quan-tri-wordpress-1.png

Bước 4: Tại Menu phía trên bạn chọn SQL.

Bước 5: Copy à dán đoạn truy vấn SQL sau vào text box.

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( ‘<em>NEW_PASSWORD</em>’ ) WHERE `wp_users`.`user_login` = “<em>ADMIN_USERNAME</em>”;

Thay đổi NEW_PASSWORD bằng mật khẩu mới và ADMIN_USERNAME bằng tên user quản trị.

http://vinahost.info/va/uploads/14/6f21495d5d-vinahost-huong-dan-khoi-phuc-mat-khau-quan-tri-wordpress-2.png

Chọn Go sau khi nhập hoàn tất sẽ cập nhật lại database với mật khẩu mới.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị WordPress bằng thông tin mật khẩu mới. Các bạn có thể xem thêm tại:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?