Cách Giải Quyết Khi Bị Chiếm Dụng Thông Tin Đăng Nhập Hoặc Tranh Chấp Về Quyền Sở Hữu Tài Khoản

Khi bị chiếm dụng thông tin đăng nhập, hoặc có sự tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay với nhân viên của VinaHost để được hỗ trợ, hướng dẫn cách xử lý thông qua số điện thoại Hotline: 1900 6046 (Ext 1) Phòng Kinh doanh.
Đồng thời Quý Khách hàng cần gửi yêu cầu được hỗ trợ về việc Tài khoản bị mất quyền quản lý thông tin đăng nhập đến địa chỉ email sales@vinahost.vn

– Nội dung như sau :

  • Thông tin về Chủ tài khoản: Tên người quản lý, Tên Công ty (nếu có khai báo trước đây), Địa chỉ liên hệ , Số Điện thoại.
  • Địa chỉ Email đăng nhập vào tài khoản quản lý tại VinaHost
  • Thông tin về các gói dịch vụ đã và đang sử dụng tại VinaHost.
  • Gửi đính kèm bản mềm các các giấy tờ liên quan đến dịch vụ sử dụng: Hợp đồng về dịch vụ, phiếu thu, hóa đơn (nếu có)
  • Nếu gói dịch vụ là tên miền Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến chủ thể tên miền : Hợp đồng tên miền, Chứng Minh Thư (nếu là cá nhân), Giấy Phép Kinh Doanh (nếu là công ty).

– VinaHost sẽ tiến hành xác minh và phản hồi sớm về thông tin mà Quý Khách Hàng cung cấp trong vòng 03 ngàylàm việc kể từ ngày nhận yêu cầu hỗ trợ từ Quý Khách Hàng.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn nhằm giúp Quý Khách Hàng khai báo về việc tài khoản bị mất thông tin đăng nhập.

Chúc Quý Khách Hàng Thành Công!

Was this article helpful?