Thiết lập SSH server trên Windows bằng Cygwin trên server Windows 2008

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách hàng sử dụng Cygwin – một ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí kết hợp với OpenSSH để tạo nên một SSH server trên windows.

1. Cài đặt Cygwin

Đầu tiên quý khách tải bản Cygwin mới nhất về tại link https://cygwin.com/install.html . Tại đây quý khách chọn bản 32 bit hoặc 64 bit để phù hợp với server của mình.
Sau đó quý khách mở file cài đặt vừa tải lên, dưới đây là màn hình cài đặt của Cygwin. Chọn Next

Giữ nguyên lựa chọn mặc định là Install from Internet và chọn Next

Thay đổi thư mục cài đặt đến C:\cygwin và để nguyên lựa chọn mặc định là All Users

Tại phần Select Local Package Dicrectory Prompt. Thay đổi thư mục đến C:\Cygwin và chọn Next.

Để nguyên phần Internet connection với lựa chọn mặc định là Direction Connection và chọn Next.

Chọn một site bất kì và chọn Next

Tại thẻ Net, quý khách bung thẻ này ra và chọn vào OpenSSH.

Cygwin sẽ bắt đầu cài đặt, kết thúc quá trình cài đặt chọn Finish.

Màn hình sau khi cài đặt, icon Cygwin sẽ xuất hiện ở Desktop.

2. Cấu hình

Tiếp theo quý khách mở Cygwin lên. Để có thể khởi động Cygwin quý khách phải di chuyển đến thư mục c:\cygwin bằng lệnh cd c:\cygwin
Để cấu hình SSH Server(OpenSSH) gõ ssh-host-config

Sau khi cấu hình thành công quý khách có thể start sshd bằng lệnh net start sshd

Sau đó quý khách có thể thử kiểm tra ssh từ xa bằng chương trình Putty

Tiếp theo, nhập IP server vào và chọn Open.

Sau đó quý khách nhập username và password để đăng nhập.

Lúc này quý khách đã thực hiện ssh thành công đến server của mình. Chúc quý khách thành công.

Tham khảo thêm tại:

http://wiki.nikoforge.org/Cygwin_installation_on_a_Windows_Server_2008R2
http://www.larsavery.com/blog/how-to-install-sshd-secure-shell-server-on-windows-using-cygwin/

Chúc bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?