Hướng dẫn thay thế Ổ Cứng cho hệ thống dùng RAID1 MDADM

Ở bài viết sau, VinaHost sẽ hướng dẫn quý khách các thao tác thay thế Ổ Cứng cho hệ thống dùng RAID1 MDADM sử dụng hệ điều hành Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Đầu tiên, ta thực hiện kiểm tra vị trí ổ cứng bị hỏng, cụ thể như sau:

# cat /proc/mdstat Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid5] [raid4] [raid6] [raid10] md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[2]       976773168 blocks [2/1] [U_] (1)   md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]       976773168 blocks [2/2] [U_]

Đối với hệ thống hoạt động bình thường, không bị hỏng RAID, kết quả ở dòng (1) sẽ hiển thị là [UU].

Dựa vào kết quả ở trên, kết quả ở dòng (1) là [U_], đồng nghĩa với việc ổ cứng ở vị trí thứ hai trong dãy RAID bị hỏng và cần được thay thế.

Hướng dẫn thay thế Ổ Cứng cho hệ thống dùng RAID1 MDADM
Hướng dẫn thay thế Ổ Cứng cho hệ thống dùng RAID1 MDADM

Trước khi thực hiện tháo ổ cứng hỏng ra khỏi hệ thống, ta cần thực thi lệnh sau đây để ghi toàn bộ cache xuống disk:

# sync

Sau đó, ta đánh dấu ổ cứng bị hỏng là FAIL bằng lệnh sau:

# mdadm –manage /dev/md0 –fail /dev/sdb1 # mdadm –manage /dev/md1 –fail /dev/sdb2

Kiểm tra:

# cat /proc/mdstat Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid5] [raid4] [raid6] [raid10] md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[2](F)       976773168 blocks [2/1] [U_]   md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1](F)       976773168 blocks [2/2] [U_]

Tiếp theo, ta thực hiện loại bỏ ổ cứng hỏng ra khỏi dãy RAID:

# mdadm –manage /dev/md0 –remove /dev/sdb1 # mdadm –manage /dev/md1 –remove /dev/sdb2

Ta thực hiện tháo ổ cứng hỏng ra khỏi hệ thống và thay ổ cứng mới vào. Sau đó, ta thực hiện copy partition table từ ổ cứng hiện có trên hệ thống sang ổ cứng vừa mới gắn (Lưu ý: xác định chính xác ổ cứng đang có và ổ cứng mới gắn vào trước khi thực thi lệnh sau):

# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

Cuối cùng, ta thực hiện add các partition vào dãy RAID1:

# mdadm –manage /dev/md0 –add /dev/sdb1 # mdadm –manage /dev/md1 –add /dev/sdb2

Ta nên thực thi từng lệnh và dùng lệnh ”# cat /proc/mdstat” để kiểm tra xem việc đồng bộ dữ liệu từ ổ đang có sang ổ mới lắp xong chưa rồi rới thực thi lệnh tiếp theo.

VinaHost đã hướng dẫn quý khách các thao tác thay thế Ổ Cứng cho hệ thống dùng RAID1 MDADM sử dụng hệ điều hành Linux hoàn tất. Chúc quý khách thành công!

Was this article helpful?