Cách thay đổi thông số cấu hình website khi chuyển Hosting

1. Giới thiệu

Khách hàng sau khi thực hiện upload mã nguồn và import database vào máy chủ Hosting hoặc thay đổi username của gói dịch vụ Hosting cần phải thực hiện một số thao tác cấu hình lại mã nguồn nhằm giúp website hoạt động theo cấu hình máy chủ Hosting của Vinahost. Bài viết này sẽ trình bày cách cấu hình, thay đổi các thông số cần thiết cho một số CMS như Joomla, WordPress và Drupal.

2. Một số điểm cần lưu ý

Một số thao tác Khách hàng đã thực hiện xong nhưng website không thể hoạt động như:

– Upload mã nguồn từ máy tính của mình sử dụng phần mềm FTP (vd. FileZilla) hoặc sử dụng chức năng File Manager của cpanel.

– Thực hiện import database vào Hosting sử dụng chức năng phpMyAdmin.

Sau khi thực hiện những thao tác trên thì khách hàng còn phải thực hiện cấu hình lại tập tin cấu hình của mã nguồn tùy theo loại CMS Khách hàng sử dụng.

3. Các thao tác thực hiện cấu hình lại tập tin cấu hình của mã nguồn

3.1. Đối với CMS Joomla

Tập tin cấu hình của Jooma có tên là configuration.php, để truy cập vào chỉnh sửa khách hàng cần vào đường dẫn tập tin cấu hình joomla, thường là /home/username/public_html/configuration.php, với username là tên tài khoản cpanel của khách hàng.

http://vinahost.info/va/uploads/16/b0f6d7c0f9-vinahost-huong-dan-thay-di-thong-so-cau-hinh-website-khi-chuyen-hosting-1.png
Hình 1. Nơi lưu trữ tập tin cấu hình.

Để Joomla hoạt động trên máy chủ hosting, khách hàng cần những thay đổi cần thiết trong tập tin configuration.php tương thích với thiết lập của máy chủ hosting. Khách hàng nên kiểm tra/sửa lại những thông số sau:

 var $host = ‘localhost’;
 var $user = ‘the_db_username’; // tên tài khoản dành cho database

var $db = ‘the_databasename’; /tên database

var $password = ‘the_db_password’; // mật khẩu tài khoản database

var $live_site = ”; // thường để trống.

Joomla vẫn hoạt động, bất kể thông số $log_path và $tmp_path được cấu hình sai, tuy nhiên khi cài đặt các module, component, extention khách hàng sẽ không thực hiện được.

Trong Joomla 1.5, chọn: Help >> System Info >> Directory Permissions. Xem 4 hàng ở dưới:

Cache Directory /var/www/example.com/cache/ Writable

Cache Directory /var/www/example.com/administrator/cache/ Writable

Log Directory ($log_path) /var/www/some/other/folder/example.com/logs/ Unwritable

Temp Directory ($tmp_path) /var/www/some/other/folder/example.com/ Unwritable

http://vinahost.info/va/uploads/16/484ef0f3c4-vinahost-huong-dan-thay-di-thong-so-cau-hinh-website-khi-chuyen-hosting-2.png
Hình 2. Kiểm tra đường dẫn tmp và logs.

Nếu $log_path và $tmp_path là “Unwritable”, khách hàng cần thay đổi thêm những giá trị trong configuration.php

Thay đổi $log_path and $tmp_path:

 var $log_path = ‘/home/username/public_html/logs’;

var $tmp_path = ‘/home/username/public_html/tmp’;
Với username là tên tài khoản cpanel của khách hàng.

3.2. Đối với CMS WordPress

a.Thay đổi thiết lập database.
Tập tin cấu hình của WordPress có tên là wp-config-sample.php, để truy cập vào chỉnh sửa tập tin này khách hàng cần vào đường dẫn /home/username/public_html/wp-config-sample.php, với username là tên tài khoản cpanel của Khách hàng.

define( ‘DB_NAME’, ‘database_name_here’ );

/** Thay đổi database_name_here thành tên database mới*/

/** Thay đổi username_here thành tên user dành cho database */

define( ‘DB_USER’, ‘username_here’ );

/** Thay đổi password_here thành mật khẩu của user database */

define( ‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’ );

/** Hostname thường là localhost */

define( ‘DB_HOST’, ‘localhost’ );

b. Thay đổi URL nếu thông tin domain thay đổi

Tham khảo tại link http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/133/Hng-dn-thay-i-ten-min-chinh-Wordpress-Joomla-Drupal.html
c. Nếu khách hàng có sử dụng Permalinks, trong giao diện quản trị của website chọn Administration >> Settings >> Permalinks và cập nhật lại cấu trúc Permalinks cho tập tin .htaccess, nên cấu hình cùng thư mục với tập tin index.php chính.
d. Cập nhật lại đường link đến image/media. Khách hàng có thể sử dụng plugin Velvet Blues Update URLs. Để cài đặt Velvet Blues Update URLs và thực hiện cập nhật lại link đến image/media có thể thực hiện như sau:

– Trong giao diện quản trị của website chọn Administration >> Plugins >> Add new. Tiếp theo nhập Velvet Blues Update URLs và nhấn nút Search Plugins và cuối cùng chọn Install Now

http://vinahost.info/va/uploads/16/f83fdb13a8-vinahost-huong-dan-thay-di-thong-so-cau-hinh-website-khi-chuyen-hosting-3.png
Hình 3. Cài đặt plugin Velvet Blues Update URLs.

– Trong giao diện quản trị của website chọn Administration >> Tools >> Update URLs. Sau đó nhập thông tin Old URLvà New URL và nhấn chọn nút Update URLs Now

Hình 3. Cài đặt plugin Velvet Blues Update URLs.

3.3. Đối với CMS Drupal

a. Thay đổi thiết lập database.
Tập tin cấu hình của Drupal có tên là wp-config-sample.php, để truy cập vào chỉnh sửa tập tin này khách hàng cần vào đường dẫn /home/username/public_html/sites/default/settings.php

$databases = array (

 ‘default’ =>

array (

‘default’ =>

array (

‘database’ => ‘database_name_here’, /** Thay đổi database_name_here thành tên database mới */

‘username’ => ‘username_here’, /** Thay đổi username_here thành tên user dành cho database */

‘password’ => ‘password_here’, /** Thay đổi password_here thành mật khẩu dành cho user database */

‘host’ => ‘localhost’,

‘port’ => ”,

‘driver’ => ‘mysql’,

‘prefix’ => ”,

),

),

);

b. Thay đổi thông tin thư mục tập tin. Đăng nhập vào trang quản trị website chọn Configuration >> Media >> File system. Thay đổi thông tin Temporary directory, thông tin này thường chọn là /tmp hoặc là một đường dẫn /home/username/public_html/tmp, với username là tên tài khoản của Hosting.

http://vinahost.info/va/uploads/16/259722823d-vinahost-huong-dan-thay-di-thong-so-cau-hinh-website-khi-chuyen-hosting-5.png
Hình 5. Cấu hình thông tin thư mục tập tin.


c. Kiểm tra thông tin các thông số đã cấu hình.
Đăng nhập vào trang quản trị của website chọn Reports >> Status report. Nếu những tham số/thành phần nào bị lỗi thì sẽ được hiện thị dấu chéo màu đỏ.

http://vinahost.info/va/uploads/16/603f77c1f4-vinahost-huong-dan-thay-di-thong-so-cau-hinh-website-khi-chuyen-hosting-6.png
Hình 6. Kiểm tra thông số cấu hình.
Đánh giá bài viết
Was this article helpful?
Đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận