Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập Client Center

Các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trung tâm tài khoản khách hàng tạ https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php với email và password mà VinaHost đã cung cấp chọn vào mục “Cập nhật”

Bước 2: Vào mục “Thay đổi mật khẩu”

Bước 3: Tiến hành thay đổi mật khẩu mới

Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc thay đổi thì các bạn có thể gửi email đến support@vinahost.vn nhờ hỗ trợ thay đổi. Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?