Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng tạo và quản lý các tài khoản FTP trên giao diện SEO Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

http://vinahost.info/va/uploads/14/589439f48e-vinahost-huong-dan-tao-tai-khoan-ftp-tren-goi-dich-vu-seo-hosting-2.png

FTP Accounts: Quản lý các tài khoản FTP đang có
+ Change password: Thay đổi mật khẩu cho tài khoản FTP
+ Change Quota: Thay đổi dung lượng lưu trữ
+ Delete: Xóa tài khoản FTP
+ Configure FTP Client: Xem thông tin server để khai báo trong phần mềm kết nối FTP
Special FTP Accounts: Là tài khoản FTP đặc biệt (không thể xóa). Có thể kết nối và xem được các thư mục (toàn quyền) của các tài khoản FTP được tạo ra sau nó. Thông tin đăng nhập của tài khoản FTP đặc biệt này cũng chính là thông tin đăng nhập vào hosting.

http://vinahost.info/va/uploads/14/ed732ffa54-vinahost-huong-dan-tao-tai-khoan-ftp-tren-goi-dich-vu-seo-hosting-3.png

Sau khi tạo tài khoản FTP, khách hàng cần cài đặt một phần mềm kết nối FTP (FTP Client) vào máy để sử dụng. Khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm FileZilla FTP tại đây:http://vinahost.info/huong-dan-tao-tai-khoan-ftp-tren-goi-dich-vu-seo-hosting

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?