Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Cross Sell (Mua Hàng Đề Xuất)

⁕ Các bước sử dụng:

  • Bước 1: Kích chọn vào Setting cross sell trên thanh menu để vào mục cài đặt của plugin

  • Bước 2: Cài đặt các mục có trong plugin Setting cross sell

1. Mục General option(Tùy chọn chung) bao gồm:

=> Bao gồm:

+) Enable on Shop page(Kích hoạt trên trang Cửa hàng): Cho phép thêm vào giỏ hàng bật lên trên trang cửa hàng.

+) Enable on Moblie(Bật trên thiết bị di động): Kích hoạt trên thiết bị di động.

+) +/- Qty Button (Nút số lương): Kích hoạt các nút Tăng / Giảm số lượng.

+) Update Quantity (Cập nhật số lượng): Cho phép người dùng cập nhật số lượng từ cửa sổ bật lên.

+) View Cart Button (Xem nút giỏ hàng): Kích hoạt nút Xem giỏ hàng.

+) Checkout Button (Nút thanh toán): Kích hoạt nút Checkout.

2. Mục Style option(Tùy chọn kiểu) bao gồm:

Bao gồm:

+) PopUp Width (Chiều rộng PopUp): Giá trị tính bằng px (Mặc định: 650).

+) Image Width (Chiều rộng hình ảnh): Giá trị theo tỷ lệ phần trăm (Mặc định: 20).

+) Button Background Color (Màu nền nút): Chọn màu sắc

+) Button Text Color (Màu văn bản nút): Chọn màu sắc văn bản

+) Button Font Size (Cỡ chữ): Kích thước tính bằng px (Mặc định 14).

+) Button Border Radius (Nút viền bán kính): Kích thước tính bằng px (Mặc định 5).

+) Item Border Size (Mục Kích thước viền): Kích thước tính bằng px (Mặc định 0).

+) Item Border Color (Mục viền màu): Chọn màu sắc cho đường viền.

*Lưu ý: Sau khi điều chỉnh 2 mục trên phù hợp rồi thì bấm nút Save(Lưu thay đổi) để hoàn thành.

⁕ Demo các bước sử dụng trên website:

  • Bước 1: Kích chọn Tất cả sản phẩm trên thanh menu Sản phẩm và chọn bất kỳ một sản phẩm nào đó để sử dụng plugin Cross Sell.

  • Bước 2: Sau khi kích vào chỉnh sửa sản phẩm thì kéo rê chuột xuống phần Dữ liệu sản phẩm => chọn Các sản phẩm được kết nối => nhập các sản phẩm bạn muốn bán kèm theo tại mục Bán chéo và chọn.

*Lưu ý: Sau khi nhập các sản phẩm bạn muốn bán kèm theo vào rồi thì bấm vào nút Cập nhật để hoàn thành.

  • Bước 3: Xem sản phẩm để thấy kết quả mà bạn mong muốn.

12/07/2021
Was this article helpful?