Hướng Dẫn Thao Tác Với Lệnh “PS” Để Xem Tiến Trình Trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Thao Tác Với Lệnh “PS” Để Xem Tiến Trình Trên Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Hiển thị tất cả tiến trình

#ps –ef

Lệnh ps hiển thị tất cả các tiến trình đang chạy với dữ liệu đầy đủ về mỗi tiến trình. Dữ liệu này bao gồm các cột hiển thị PID, loại terminal (TTY), thời gian chạy và tên lệnh.

2. Lọc theo người dùng

#ps –e –u username

3. Lọc theo tên tiến trình

Lệnh ps lọc kết quả và chỉ hiển thị các tiến trình thuộc sở hữu của username được chỉ định. Lệnh này cũng có thể được sử dụng mà không cần tiền tố.

#ps –C namne

Lệnh ps trên lọc kết quả theo tên tiến trình. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng tất cả những tên tiến trình đều ở dạng chữ thường sau khi lọc. Lệnh sẽ tìm kiếm thông qua tất cả các tiến trình mà không có tiền tố -e.

4. Lọc theo ID tiến trình

#ps –ef –p

Nếu biết ID của tiến trình đang chạy mà bạn muốn hiển thị, bạn có thể lọc một cách cụ thể bằng flag -p. Lệnh này có thể lấy nhiều PID làm đối số, được phân tách bằng một dấu phẩy và không có khoảng trắng.

5. Chuyển kết quả sang grep

#ps –ef  | grep

Nếu muốn linh hoạt hơn khi tìm kiếm các kết quả từ ps, bạn có thể chuyển kết quả sang grep. Mặc dù đây là sự kết hợp của nhiều lệnh, chứ không chỉ một lệnh ps thuần túy, nhưng đó là một phần thông thường của bất kỳ công cụ quản trị viên nào. Với grep, bạn có thể tìm kiếm bằng các biểu thức thông thường để tìm kết quả khớp với mẫu và hơn thế nữa.

6. Hiển thị các cột cụ thể

# ps –e –o name, pnem, php-fpm

Flag -o thiết lập các tùy chọn hiển thị đầu ra cụ thể cho những kết quả của lệnh ps.

7. Sắp xếp các tiến trình theo cách sử dụng

#ps -e --sort=-pcpu -o pid,pcpu,comm

Cú pháp trên sắp xếp lệnh theo các cột được liệt kê. Tiền tố trừ (-) sắp xếp tính năng theo thứ tự giảm dần, còn tiền tố cộng (+) sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Lệnh này cũng sử dụng flag -o để hiển thị các cột cụ thể, không nhất thiết phải sắp xếp.

8. Đổi tên tiêu đề cột

#ps -o pid=Process,ruser=RealUser,comm=Command

Khi sử dụng flag -o để tạo giao diện đầu ra do người dùng chỉ định, các cột có thể được đổi tên. Thêm một dấu bằng (=) và nhập tên mới mong muốn, sử dụng flag -o cho mỗi tiêu đề được đổi tên.

9. Hiển thị kết quả theo kiểu cây phân cấp

#ps -e --forest

Sử dụng ASCII để tạo cấu trúc kiểu cây, hiển thị các tiến trình. Lệnh hiển thị những tiến trình con của các tiến trình lớn và sắp xếp những kết quả phù hợp. Để ẩn các “nhánh” con, hãy sử dụng -H thay cho –forest.

10. Hiển thị các thread bên trong tiến trình

#ps -p 16050 -L

Flag -L chuyển đổi việc hiển thị cho mọi chức năng của ps trên màn hình. Lệnh này hữu ích nhất khi theo dõi các thread của một tiến trình cụ thể.

11. Hiển thị tất cả tiến trình root

#ps -f -U root -u root

Lệnh ps thực hiện tìm kiếm cho tất cả các tiến trình root đang chạy một cách hiệu quả. Lệnh này cho thấy chúng ở định dạng đầy đủ nhờ flag -f. Bạn có thể kết hợp nó với flag -o để tùy chỉnh đầu ra.

Mặc dù nhiều flag kiểu UNIX phù hợp hơn với những lệnh terminal khác, nhưng các lệnh BSD có thể hiển thị thông tin theo nhiều định dạng khác nhau và đôi khi, hữu ích hơn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?