Hướng Dẫn Sử Dụng IDRAC 8 Và Cách Mount ISO Qua IDRAC

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Sử Dụng IDRAC 8 Và Cách Mount ISO Qua IDRAC. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

  • Mục đích: Tài liệu phát triển những hướng dẫn cụ thể trong việc cài đặt, cấu hình, làm việc với iDRAC.
  • Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho nhân viên cài đặt phòng Network, nhân viên quản trị máy chủ, nhân viên vận hành 247 và khách hàng sử dụng dịch vụ Dedicated-Colocaltion tại Vinahost.
  • Định nghĩa: Tài liệu này tập trung mô tả hướng dẫn cách làm việc với giao diện iDRAC 8 trên máy chủ Dell R630, thực hiện tương tự với các version iDRAC 6, 7, 9

Cấu hình IP và xác thực người dùng trên iDRAC8

Step 1: Khởi động máy chủ – chọn F2 boot vào System Setup

Step 2: Tại màn hình System Setup – chọn dòng iDRAC setting

Step 3: Tại tab Network, thực hiện disable dòng DHCP và tiến hành đặt static IP như hình -> Save

Step 4: Tại tab User Configuration, thực hiện set password 2 lần -> Save

Step 5: Save setting -> Reboot máy chủ để finish quá trình gán IP trên iDRAC

Step 6: Thực hiện ping kiểm tra tới địa chỉ IP đã gán ở trên và thực hiện login thông qua giao diện website

Hướng Dẫn Mount ISO Thông Qua Giao Diện Console Của IDRAC

Step 1: Login vào giao diện website của iDRAC

Step 2: Bật cửa sổ console bằng cách click vào nút Lauch

Step 3: Trong giao diện Console, mục Virtual Media -> Chọn tập tin …

Step 4: Trỏ tới file ISO cần mount

Step 5: Click vào nút Map Device

idrac

Step 6: Sau khi sử dụng xong ISO, cần thực hiện theo thứ tự -> Un-map Device -> Disconnect Virtual Media

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?