Giới Thiệu Ứng Dụng Squid Proxy – Chức Năng Và Cách Cài Đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu về chức năng và cách cài đặt Ứng Dụng Squid Proxy. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Proxy là gì?

Proxy, Server Proxy hay Proxy Server (cũng là 1), chúng ta có thể hiểu nôm na là 1 chiếc máy tính khác có nhiệm vụ xử lý dữ liệu, giống như 1 bộ chuyển đổi thông tin của tín hiệu Internet. Bằng việc kết nối qua 1 hoặc nhiều những chiếc server như trên, ban đầu máy tính của người dùng – bạn sẽ gửi đi những tín hiệu yêu cầu – requestqua proxy server, tại đây những thông tin đó sẽ được xử lý và trả lại những gì bạn thấy mỗi khi truy cập vào Internet.

Theo cách hiểu này, thì Proxy đóng vai trò trung gian giữa chiếc máy tính bạn đang sử dụng với toàn bộ môi trường Internet bên ngoài. Bên cạnh đó, Proxy còn được dùng để lọc, ngăn chặn các website, hoặc chính xác hơn là những nội dung website tùy theo nhu cầu của chính phú, các nhà cung cấp dịch vụ…

Mục đích của việc sử dụng Proxy:

  • Online ẩn danh.
  • Cải thiện bảo mật trực tuyến.
  • Cải thiện thời gian tải.
  • Chặn truy cập độc hại.
  • Lưu trữ hoạt động trực tuyến của chúng ta.
  • Làm giảm việc sử dụng băng thông.

Giới thiệu Squid Proxy:

Squid là một caching proxy cho web nó hỗ trợ HTTP. HTTPS, FTP… giúp chúng ta cải thiện thời gian phản hồi và làm giảm việc sử dụng băng thông.

Cài đặt Squid Proxy trên Centos 7

Yêu cầu:

VPS: 1vCPU – 1GB ram – 20GB HDD – 1 Ipv4

Step 1:Tiến hành update OS, clean all các package lỗi và cài đặt Squid từ Repo của Centos

yum update -y
yum clean all
yum -y install squid
systemctl start squid && systemctl enable squid
systemctl status squid

Step 2:

# Disable firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl mask --now firewalld

Step 3: Cài đặt gói httpd-tools để xác thực user qua web browser

# Install gói httpd-tools
yum -y install httpd-tools
touch /etc/squid/passwd
chown squid /etc/squid/passwd
cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak

Step 4: Cấu hình config để Squid hoạt động như 1 public proxy forwarder

vi /etc/squid/squid.conf

# chỉnh sửa các dòng sau:

http_port 146.196.64.135:31280 # nếu server có nhiều IP, cần chỉ định IP nào dùng cho squid và port để kết nối tới squid server

# các options sau để khi start squid sẽ đọc thông tin user trong file /etc/squid/passwd và force người dùng phải xác thực khi login vào proxy

auth_param basic program /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid Basic Authentication
auth_param basic credentialsttl 2 hours
acl auth_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow auth_users

# lưu ý cần bật option DNS v4 sau để squid ưu tiên đẩy traffic bằng Ipv4

dns_v4_first on

Step 5: Tạo user xác thực login qua proxy

htpasswd -b -m /etc/squid/passwd new_username new_passwd

# htpasswd sử dụng hàm băm MD5 encryption đễ mã hóa chuỗi password và lưu vào file /etc/squid/passwd

  • Sau khi đã cấu hình hoàn tất, thực hiện cài đặt plugin Foxy Proxy trên Firefox để kiểm tra thử ( trên Chrome có thể dùng extension Proxy SwitchyOmega cũng có tính năng tương tự)
  • Tuần tự điền các thông tin IP, Port, Username, Password đã khai báo trước đó và chọn save

  • Truy cập vào trang http://ip.vinahost.vn/ để kiểm tra, nếu hiện IP của proxy tức là bạn đã cấu hình thành công Squid proxy

Ở bài hướng dẫn kế tiếp, chúng ta sẽ cấu hình bảo mật cho máy chủ Proxy, cách đổi định dạng log format và cách kiểm tra file log

Chúc các bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?