Quy trình đăng ký tên miền mới

1. Giới thiệu:

VinaHost cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho phép các cá nhân và tổ chức đăng ký tên miền mới rất dễ dàng với quy trình đơn giản và tự động. Bạn có thể gửi đơn đặt hàng đăng ký tên miền trực tuyến tại đây.

2. Các quy trình đăng ký:

Để đăng ký tên miền quốc tế (.com, .net, .biz, .info) bạn chỉ cần cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản (tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử liên hệ). Tên miền sẽ được đăng ký cho bạn ngay khi chúng tôi xử lý xong đơn đặt hàng.

Với tên miền quốc gia, quy trình đăng ký tên miền như sau:

.asia: Bạn cần cung cấp thông tin xác nhận có văn phòng đại diện hoặc lưu trú tại các nước Châu Á (VinaHost sẽ đại diện bạn đăng ký tên miền .asia nếu cần thiết).

.vn: Với cá nhân muốn đăng ký tên miền, bạn cần điền vào bản khai đăng ký tên miền (theo mẫu của VNNIC) và cung cấp bản sao CMND hoặc hộ chiếu. Với cơ quan tổ chức muốn đăng ký tên miền, bạn cần điền vào bản khai đăng ký tên miền của VNNIC kèm theo dấu và chữ ký của cơ quan.

Sau khi đăng ký tên miền, bạn cần đăng nhập vào trung tâm tài khoản của VinaHost để cấu hình nameservers cho tên miền (tên miền sẽ sử dụng nameserver mặc định của VinaHost nếu bạn không thay đổi). Thời gian trung bình để cấu hình nameserver có hiệu lực là 12 đến 24 giờ, tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp nếu bạn sử dụng nameserver của VinaHost, tên miền có thể được sử dụng ngay lập tức.

VinaHost cũng cung cấp dịch vụ giấu thông tin người đăng ký tên miền miễn phí. Với dich vụ này, thông tin đăng ký tên miền (tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) của bạn sẽ được thay thế bởi thông tin đăng ký của VinaHost, cho phép bạn tránh bị liên hệ trực tiếp bởi các đối tượng không thích hợp.

Để đăng ký các tên miền quốc gia khác (.au, .co.uk, .nz, .us), mời bạn liên hệ trực tiếp với VinaHost để nhận thêm thông tin tư vấn. VinaHost hỗ trợ đăng ký hầu hết các tên miền quốc gia khác với thủ tục đơn giản và phương thức nhanh chóng nhất.

Was this article helpful?