Hướng dẫn quản lý từ khóa SEO trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Từ khóa SEO” của website WordPress. Các bước thực hiện như sau:

1.Mô phỏng nội dung trang web trên trang tìm kiếm

2.Seo title: Tiêu đề cho trang độ dài khuyến khích trong khoảng từ 40 -59 kí tự

3.Meta description: Độ dài thẻ miêu tả tối ưu vào khoảng tầm 150 ký tự. Thẻ miêu tả cũng cần lưu ý chứa từ khóa cần SEO và các từ khóa liên quan.

4.Focus keyword: Từ khoá chính (ưu tiên seo)

5.Các điểm chưa đạt được trong trang.

27/06/2021
Was this article helpful?