Hướng dẫn quản lý menu trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Menu” của website WordPress. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: vina_admin
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2: Rê chuột vào mục “Giao diện” click chọn “Menu” để thao tác quản lý “Menu” và làm theo các hình hướng dẫn bên dưới.

1.Rê chuột vào giao diện
2.Click vào Menu
3.Chọn menu muốn chỉnh sửa
4.Click vào nút chọn
5.Chọn Trang, Bài viết, Liên kết, Chuyên mục…. cần thêm vào menu
6.Click vào nút Thêm vào menu
7.Lưu menu

* Xóa mục trên menu

1. Xổ mũi tên ở mục muốn xóa khỏi menu

2. Chọn “Gỡ bỏ” để xóa mục đó khỏi menu

3. Lưu menu

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây:

27/06/2021
Was this article helpful?