Các Tiện Ích Mở Rộng Của PHP (PHP Extensions) Trong CYBERPANEL

Bài viết này sẽ hướng giới thiệu với bạn Các Tiện Ích Mở Rộng Của PHP (PHP Extensions) Trong CYBERPANEL. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Tiện ích mở rộng PHP Extensions

Tiện ích mở rộng (Extensions) PHP là các thư viện mà chứa các hàm đặc biệt được sử dụng khi code PHP. PHP có rất nhiều các gói mở rộng

CyberPanel cung cấp giao diện (UI) hỗ trợ cài đặt hoặc gỡ bỏ các gói mở rộng (extensions) PHP này.

Mặc định CyberPanel sẽ cài đặt sẵn các gói mở rộng cần thiết như Zip, Zend OPcache, Imap, Mbstring, Mcrypt…

Cài, xóa tiện ích mở rộng PHP Extensions

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với quyền admin

Để cài đặt hoặc gỡ bỏ một Gói tiện ích mở rộng nào đó bạn cần đi đến Truy cập mục Server > PHP > Install Extensions > tương ứng extension cần cài, xóa > Install / Uninstall

PHP Extensions

Chi tiết thông số:

+ Select PHP: chọn phiên bản PHP cần cài tiện ích mở rộng liên quan (extensions)

+ Search Extensions: các bạn nhập tên extension cần cài, xóa vào ô này, ví dụ imagick

+ Status: chú ý nếu Installed là đã cài extension này rồi, còn Not-Installed là chưa cài, lúc này nút Install mới click được. cần xóa extension nào thì chọn Uninstall tương ứng.

Tùy 1 số extensions mà khi cài đặt sẽ báo thành công hoặc thất bại do cần cài thêm 1 số thư viện khác hoặc dịch vụ cũng như repo không phù hợp.

Lưu ý: mặc định các phiên bản có cài đặt sẵn Zend Opcache (module caching), nên khi cài đặt xong extension sẽ mất 1 lúc để cập nhật trên phpinfo(), nếu các bạn cần apply ngay, có thể remove extension Opcache trước sau đó cài đặt extension cần.

Đồng thời, khi cài đặt xong, các bạn SSH vào máy chủ và restart 2 dịch vụ sau:

#systemctl restart lscpd
#service lsws restart

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?