Hướng dẫn nhập địa chỉ email trên giao diện email marketing

Mỗi liên hệ (Contact ) là một tập hợp các thông tin của một email marketing cần gửi, có thể bao gồm địa chỉ email, họ tên, công ty, tuổi. Để thêm liên hệ vào danh sách trên VinaHost hỗ trợ 2 cách:

 • Nhập từ một file dữ liệu trên máy tính.
 • Nhập tay từng liên hệ vào.

Cách 1: Nhập liên hệ từ một file dữ liệu trên máy tính

 • Quý khách cần có 1 file chứa thông tin liên hệ theo chuẩn (tham khảo thêm bên dưới) trên máy tính của bạn Sau đó import file vào VinaHost với thiết lập thông số cần thiết.
 • Quý khách truy cập vào Contacts -> Import Contacts from a File
http://vinahost.info/va/uploads/16/46400922f0-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-1.png
 • Quý khách chọn chọn danh sách bạn muốn thêm liên hệ và click và nút “Next”. Tại đây chúng ta chọn “Danh Sach 1”.
 • Chọn file chứa liên hệ trên máy tính của quý khách
http://vinahost.info/va/uploads/16/f201c19650-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-2.png
 • VinaHost cho phép tải lên file dưới dịnh dạng: Text, Excel (dạng CSV). Click “Next” để chuyển sang bước sau:
  • Chọn các phần thông tin cần thiết (Họ, Tên, Email…) tương ứng cột thông tin dữ liệu được nhập vào
http://vinahost.info/va/uploads/16/c34c0ccec2-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-3.png
 • Click “Next” để bắt đầu nhập liên hệ
http://vinahost.info/va/uploads/16/f63f319485-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-4.png
 • Sau đó quý khách click vào “Start Importing” để bắt đầu quá trình nhập
http://vinahost.info/va/uploads/16/d19f6580b5-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-5.png
 • Để xem các liên hệ đã tạo quý khách truy cập vào Contacts -> View All Contact
http://vinahost.info/va/uploads/16/b6daf19129-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-6.png

Tại đây quý khách có thể thấy các liên hệ được nhập vào và danh sách liên hệ tương ứng


Cách 2: Nhập tay từng liên hệ

 • Chọn Contacts -> Add a Contact
http://vinahost.info/va/uploads/16/b1630cf429-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-7.png
 • Chọn danh sách quý khách muốn thêm liên hệ >> chọn “Next”
http://vinahost.info/va/uploads/16/0824f23ce1-vinahost-huong-dan-nhap-dia-chi-email-tren-giao-dien-email-marketing-8.png

Nhập thông tin cần thiết cho liên hệ, click “Save” khi hoàn tất.

Was this article helpful?