Theo Dõi Và Phân Tích Tiến Trình (Process) Trên Server Windows Với NETSTAT

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Theo Dõi Và Phân Tích Tiến Trình (Process) Trên Server Windows với NETSTAT. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Giới thiệu về NETSTAT

NESTAT là một chương trình được thiết kế để hiển thị các thông tin cần thiết nhằm xử lý các lỗi liên quan đến mạng. Đây là một chương trình đa nền tảng, tức trên Linux,OSXWindows.

Một số tính năng nổi bật của lệnh NETSTAT như sau:
– Hiển thị các kết nối chiều vào và chiều ra.
– Hiển thị bảng định tuyến route.
– Hiển thị thống kê thông tin giao thức mạng.

Trong đó
netstat [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-v] [interval]

-a Hiển thị tất cả connections và listening ports.

-b Hiển thị thực thi tham gia trong việc tạo ra connections hay listening ports.

-e Thống kê cơ bản liên quan đến NIC card mạng Ethernet của máy tính hay server Windows

-n Hiển thị addresses và port numbers ở dạng số

-o Hiển thị process ID tương ứng với mỗi connections.

-r nhằm liệt kê thông tin bảng định tuyến đang có trên hệ thống Windows.

-s dùng để hiển thị số liệu thống kê cho mỗi giao thức (TCP, UDP và IP)

Sử dụng lệnh netstat để phân tích tiến trình (process) đang hoạt động (lắng nghe) trên Port nào của server rất quan trọng trong việc duy trì tính ổn định của máy chủ. Và có thể cảnh báo chúng ta về tình trạng máy chủ bị chiếm dụng tài nguyên hệ thống (do virus / trojan … ), bị tấn công …

Hướng Dẫn Theo Dõi Và Phân Tích Tiến Trình (Process) Trên Server Windows Với NETSTAT

Ta mở Window Command Prompt với quyền quản trị Administrator

# netstat -ano

Giải thích tham số:

– Proto: Cho biết kết nối là TCP hay UDP

– Local address: Địa chỉ IP của máy tính địa phương và số cổng được sử dụng. Tên của máy tính địa phương tương ứng với địa chỉ IP và tên của cảng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*).

– Foreign address: Địa chỉ IP và số cổng của máy tính từ xa mà ổ cắm được kết nối. Các tên tương ứng với địa chỉ IP và cổng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*)

– State: Cho biết trang thái cổng: Cho biết trạng thái của một kết nối TCP. Các trạng thái có thể là như sau:
•CLOSE_WAIT
•CLOSED
•ESTABLISHED
•FIN_WAIT_1
•FIN_WAIT_2
•LAST_ACK
•LISTEN
•SYN_RECEIVED
•SYN_SEND
• TIMED_WAIT

PID: là ID định danh cho tiến trình đang mở kết nối tương ứng.

Sau khi xác định được port đang mở với PID bạn gõ tiếp lệnh này để biết được tên chương trình.

#tasklist | find “< Số PID >

NOTE: Ngoài ra bạn có thể sử dụng Task Manager để xem các process đang hoạt động.

1) Ghi chú lại giá trị PID (process identifier) tương ứng với listening ports mà bạn cần theo dõi.

2) Mở Windows Task Manager.

3) Chọn tab Processes.

4) Tìm kiếm PID mà bạn ghi chú ở bước 1.

Nếu bạn không tìm thấy cột PID, click View >>> Select Columns >>> Select PID >>> nhớ check “Show processes from all users”.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?