Hướng Dẫn Nâng Cấp Proxmox 7.X Lên 7.2-1 (Latest) Version

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Nâng Cấp Proxmox 7.X Lên 7.2-1 (Latest) Version. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Giới thiệu

Proxmox VE 7.x đã được cộng đồng phát hành phiên bản mới nhất 7.2 tính từ khi bài viết này được phát hành. Chi tiết tại link.

Các packet kèm theo:

  • Based on Debian Bullseye (11.3)
  • Ceph Pacific 16.2.7
  • Ceph Octopus 15.2.16 (continued support until mid 2022)
  • Kernel 5.15.30
  • LXC 4.0
  • QEMU 6.2
  • ZFS 2.1.4

Ở bài viết này, Vinahost sẽ hướng dẫn các bạn cách upgrade Proxmox VE 7.x lên bản latest mới nhất.

2. Chuẩn bị

Việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị trước khi bắt tay nâng cấp chính là:

  • Kiểm tra các bản backup có sẵn và chắc chắn là chúng vẫn có thể hoạt động bình thường trong trường hợp bạn cần để restore lại.
  • Test các bản backup ở môi trường mới, có thể test trong môi trường lab setup trước.
  • Trong trường hợp hệ thống đã được customized riêng biệt, dùng các gói cài đặt riêng hoặc dùng các repo/gói cài đặt từ bên thứ 3. Cần kiểm tra tính tương thích với phiên bản Debian Bullseye trước khi thực hiện.

3. Tiến hành nâng cấp proxmox

Bước 1: Bulk Stop All VMS

 Proxmox

Nâng Cấp Proxmox

Bước 2: Update APT repositories

Update repo Debian bằng cách cập nhật file sources.list.

root@pve:~# cp /etc/apt/sources.list{,.backup} #backup file sources.list
root@pve:~# vi /etc/apt/sources.list

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription

Nội dung sau khi chỉnh sửa:

deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription

# security updates
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

Bước 3: Update hệ thống thông qua Proxmox host hoặc SSH

root@pve:~# apt update && apt dist-upgrade

Hoặc truy cập vào Proxmox VE Web gui, tới mục Datacnter -> Node/cluser name -> Updates, chọn Refresh và bấm click chọn Upgrade trong trường hợp có nhiều cluster và quản lý chung qua VE Web Gui.

Bước 4: Restart Proxmox Host

(Kiểm tra để chắc chắn không còn VMs nào đang run)

root@pve:~# reboot

hoặc

root@pve:~# init 6

Sau khi reboot cần check lại chắc chắn OS đang chạy Proxmox VE latest.

Link tham khảo: https://dannyda.com/2021/06/25/how-to-update-upgrade-proxmox-ve-7-x-pve-7-x/

Chúc bạn thực hiện Nâng Cấp Proxmox thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

16/09/2022
Was this article helpful?