Lỗi khi tạo parked domain/addon domain chưa đăng ký với cPanel

Khách hàng dùng cpanel tiến hành thêm addon domain hoặc parked domain thì không thêm được, thông báo lỗi hiển thị như hình sau:

http://vinahost.info/va/uploads/16/c956a97968-vinahost-xu-ly-loi-tao-parked-domain-addon-domain-chua-duoc-dang-ky-khi-su-dung-cpanel-1.png

Hình trên mô tả lỗi không thêm được addon domain hoặc parked domain do domain chưa được đăng ký, tức là domain này không tồn tại nên thao tác không được thực hiện.

Để khắc phục lỗi trên khách hàng cần bật chức năng “Allow unregistered domains” như sau:
1. Truy cập vào WHM tại link https://<your-ip>:2087 đăng nhập vời tài khoản root.
2. Home >> Server Configuration >> Tweak Settings >> Domain tại đây khách hàng tìm kiếm “Allow unregistered domains” chọn on như hình dưới :

http://vinahost.info/va/uploads/16/5385ac671c-vinahost-xu-ly-loi-tao-parked-domain-addon-domain-chua-duoc-dang-ky-khi-su-dung-cpanel-2.png

Chọn Save để hoàn tất cấu hình.

Was this article helpful?