Hướng dẫn sử dụng phần mềm Email Verifier để lọc email address

Việc kiểm tra email tồn tại là rất quan trọng trong email marketing. Việc danh sách của quý khách chứa các địa chỉ email không tồn tại có thể gây ra các hậu quả sau:

– Việc gửi email đến các tài khoản không tồn tại gây lãng phí ngân sách của quý khách

– VinaHost sẽ thực hiện kiểm tra và khóa gói dịch vụ của quý khách nếu danh sách địa chỉ của quý khách có độ uy tín thấp (dưới 95% số địa chỉ email hợp lệ)

Bài viết này hướng dẫn quý khách sử dụng phần mềm Email Verifier để lọc các địa chỉ email hợp lệ từ danh sách của quý khách.

1. Sau khi cài đặt quý khách mở phần mềm lên và click vào “Select” để chọn file chứa danh sách để import danh sách vào phần mềm. Phần mềm hoạt động tốt khi file danh sách có dạng text (.txt)

http://vinahost.info/va/uploads/14/1b1a43acd0-huong-dan-su-dung-phan-mem-email-verifier-de-loc-email-address-2.png

2. Sau đó quý khách click vào “Start” để phần mềm quét danh sách. Thời gian quét tùy thuộc vào số địa chỉ email của quý khách. Các email hợp lệ sau khi quét sẽ có giá trị “Vail”

http://vinahost.info/va/uploads/14/01948a93ba-huong-dan-su-dung-phan-mem-email-verifier-de-loc-email-address-2.png

3. Sau khi quét hoàn tất quý khách click vào Export để xuất ra danh sách các địa chỉ email hợp lệ

https://vinahost.info/va/uploads/14/a4bb9d028b-huong-dan-su-dung-phan-mem-email-verifier-de-loc-email-address-3.png

Sau khi hoàn tất các bước trên quý khách đã có một danh sách có độ uy tín cao và chiến dịch email marketing của quý khách chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Link tải phần mềm quý khách có thể tham khảo cuối bài viết.

Link tải phần mềm: https://live.vinahost.vn/img/103/emailverifier.zip

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Was this article helpful?