Hướng dẫn lấy lại mật khẩu quản trị trong Joomla

1. Giới thiệu

Joomla không cho phép lấy lại mật khẩu bằng tài khoản email nên khi mất mật khẩu tài khoản quản trị thì việc cấp lại mật khẩu sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Joomla.

2. Cách lấy lại mật khẩu trong Joomla

Bước 1: Đăng nhập cPanel >> Database Managament >> phpMyAdmin

http://vinahost.info/va/uploads/14/658bc49f5a-vinahost-huong-dan-lay-lai-mat-khau-quan-tri-trong-joomla-1.png

Bước 2: Trong giao điện phpMyAdmin chọn cơ sở dữ liệu của Joomla.

Bạn cần tìm đến table <Frefix>_users. Tại đây, bạn sẽ thấy được tất cả các thông tin về tài khoản đăng nhập.

Bước 3: Bạn nhấn vào Icon SQL để phpMyAdmin tạo ra 1 text box dùng để nhập lệnh.

http://vinahost.info/va/uploads/14/11b6d6eaaf-vinahost-huong-dan-lay-lai-mat-khau-quan-tri-trong-joomla-2.png

Bước 4: Thực hiện lệnh sau sau để tiến hành lấy lại mật khẩu Joomla.

UPDATE <Prefix>_users SET password = MD5(‘NewPassword‘) WHERE username = ‘admin’;

Sau đó thay đổi các thông tin username và tên bảng users đúng như trên cơ sở dữ liệu sau đó nhấn GO.

http://vinahost.info/va/uploads/14/5f5164aa06-vinahost-huong-dan-lay-lai-mat-khau-quan-tri-trong-joomla-3.png

Thông tin cập nhật sẽ được thông báo đến bạn.

http://vinahost.info/va/uploads/14/89ec16e2d9-vinahost-huong-dan-lay-lai-mat-khau-quan-tri-trong-joomla-4.png

Như vậy là đã chúng đã đã thực hiện việc lấy lại mật khẩu Joomla. Bạn có thể đăng nhập vào Joomla để kiểm tra kết quả.

Bạn có thể xem thêm tại đây:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?