Seo hosting

Hướng dẫn upload dữ liệu lên SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng upload dữ liệu lên SEO Hosting.

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng tạo và quản lý các tài khoản FTP trên giao diện SEO Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn tạo tài khoản email trên gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết nãy sẽ hướng dẫn khách hàng cách tạo địa chỉ email trên giao diện SEO Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn tạo tài khoản con trên gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản con trên gói dịch vụ SEO Hosting. Sau khi đăng ký gói dịch vụ SEO Hosting, khách hàng sẽ nhận được thông tin đang nhập vào giao diện quản lý (Control Panel) qua email.

Hướng dẫn tạo subdomain trên gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo subdomain trên gói dịch vụ SEO Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn tạo parked domain cho gói dịch vụ SEO Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo parked domain cho gói dịch vụ SEO Hosting. Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Parked domain là một domain khác tên với domain chính nhưng có cấu trúc thư mục chung với domain chính.

Hướng dẫn chuyển tài khoản con sang IP mới

Việc sử dụng nhiều IP trong quá trình SEO là điều cần thiết. Mặc định khi tạo tài khoản con sẽ sử dụng chung một IP duy nhất. Để thuận lợi trong việc quản lý các tài khoản con sử dụng các IP khác nhau, VinaHost cung cấp đến khách hàng chức năng IP Manager. Chức năng này cho phép khách hàng có thể thay đổi IP cho các tài khoản con theo ý muốn.

Hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản con trên SEO hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng nhập vào tài khoản con của SEO hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.