paypal

Hướng Dẫn Thanh Toán Ngoài Giờ Hành Chính

Bài viết này nhằm hướng dẫn Quý Khách hàng phải làm gì để thanh toán ngoài giờ hành chính và sau khi thanh toán ngoài giờ hành chính nên làm gì để được mở lại Dịch vụ hoặc Kích hoạt mới dịch vụ khi Phòng kế toán chưa kịp xác nhận thanh toán. Vì ngoài…