OSI

Giới Thiệu Mô Hình OSI

Bài viết này sẽ Giới Thiệu Mô Hình OSI. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Mô hình OSI là gì? Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) mô tả 7 tầng mà hệ thống máy…