Esxi 6.7

Export VM trên vmware Esxi 6.7 theo OVA hoặc OVF Template

Khi bạn cần backup một VM hoặc clone VM trên hệ thống Vmware Esxi thì bạn hoàn toàn có thể tự clone trên cùng hệ thống ESXi đơn lẻ hoặc đang kết nối vCenter dễ dàng. Nhưng để tạo 1 backup để restore trên một máy chủ mới thì sẽ cần export máy chủ ảo…

Hướng dẫn deploy OVA hoặc OVF Template trên VMware Esxi 6.7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách deploy OVA hoặc OVF Template trên Vmware Esxi 6.7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Tạo VM mới ở Create/Register VM Chọn Deploy a virtual machine from…