Email Relay

Hướng dẫn cấu hình Email Relay trên các Mail Server thông dụng

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình relay email trên các mail server thông dụng. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.