Email Hosting

Cấu hình gửi và nhận mail trên Iphone

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình gửi và nhận mail trên Iphone.

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình catch-all email trên Email Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Email Verifier để lọc email address

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm Email Verifier để lọc email address. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn thiết lập hệ thống lọc mail với Email Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hệ thống lọc mail với Email Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng Dẫn Thêm Tài Khoản Email Tên Miền Vào Gmail

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm tài khoản Email vào Mail Google. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email OutLook và Webmail

1. Với OutLook Bước 1: Chọn vào tài khoản cần đổi mật khẩu click chuột phải và chọn “Data File Properties” Bước 2: Chọn vào “Advanced” sau đó chọn vào tab “Change Password” Bước 3: Tiến hành điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tiến hành thay đổi mật khẩu OutLook 2. Với Webmail Bước 1: Đăng nhập vào Webmail chọn vào Roundcube Bước…

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Email Trên Gói Dịch Vụ Email Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn tạo Mail Group trong Email Hosting

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tạo mail group khi sử dụng gói dịch vụ Email Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn tạo chữ ký email với Outlook

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tạo chữ ký email khi sử dụng Microsoft OutLook. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn cấu hình email với BlueMail trên Iphone và Android

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình email với BlueMail trên Iphone và Android. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.