CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt SoftEther VPN server trên Centos 6

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn bạn cài đặt SoftEther VPN server trên Centos 6. Các bước thực hiện như sau: SoftEther VPN là một phần mềm đa giao thức VPN mã nguồn mở mạnh mẽ và dễ sử dụng. Tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau như: Windows, Linux, Mac, FreeBSD và Solaris….

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình OpenVPN server trên CentOS 6

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn cài đặt và cấu hình OpenVPN server trên CentOS 6. Trước khi bắt đầu, khách hàng cần cài thêm Reposity Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) của hãng thứ ba là Fedora Project cung cấp gói OpenVPN wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-r… rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm 1. Cài đặt và cấu hình Đầu…