Website

Thiết Kế Web Giá Rẻ, Hơn 1000 Giao Diện Cực Đẹp, Đa Dạng mẫu Website Bán Hàng – Giới Thiệu Công Ty – Bất Động Sản – Cá Nhân…

Hướng dẫn cách bảo vệ bài viết WordPress

Khi đặt mật khẩu, chỉ những người có mật khẩu mới đọc được bài viết.

Hướng dẫn cài đặt SMTP cho website

SMTP sẽ giúp website của bạn có thể gửi mail tới khách hàng một cách tự động mỗi khi khách hàng đặt hàng hoặc để lại thông tin liên hệ. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt SMTP từ Gmail. Yêu cầu: 1.Tài khoản gmail 2.Điện thoại…

Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Danh mục sản phẩm” của website Wordpress.

Hướng dẫn quản lý sản phẩm đơn giản trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý sản phẩm đơn giản trong website WorPress.

Hướng dẫn quản lý đơn hàng và báo cáo trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý Đơn hàng và Báo cáo của website WordPress.

Hướng dẫn quản lý bài viết trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Bài viết” của website Wordpress.

Hướng dẫn quản lý trang trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Trang” của website Wordpress.