Tổng Hợp

Hướng Dẫn Cài Đặt Checkmk Server Trên CentOS 7 Và Ubuntu 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Checkmk Server Trên CentOS 7 Và Ubuntu 18.04. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Cài đặt các gói cần thiết cho server Update hệ…

Hướng Dẫn Block Bot Attack Bằng .Htacess

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Block Bot Attack Bằng .Htacess. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Bot attack Bot attack là một loại tấn công nhằm mục đích thu thập dữ…

Hướng Dẫn Khôi Phục Grub Boot Loader Centos 7 Sử Dụng Rescue Mode

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi boot loader ở Centos 7 bị lỗi thông qua giao diện dòng lệnh Rescue Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. GRUB boot…

VLAN Là Gì? Giới Thiệu Các Loại VLAN

Bài viết này sẽ Giới Thiệu Các Loại VLAN. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. VLAN là gì? VLAN là viết tắt của Virtual Local Area Network hoặc Virtual LAN, có nghĩa là Mạng…

NAT Là Gì? Vai Trò Của NAT

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn về NAT. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. NAT là gì? NAT (Network Address Translation) là một kỹ thuật cho phép chuyển đổi từ một địa…

Script Tự Động Cài Đặt Squid Proxy Trên VPS Của VinaHost

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn Script tự động cài đặt Squid Proxy trên VPS của VinaHost. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Nếu bạn chưa có VPS hãy tham khảo các gói…

Chứng Chỉ SSL Là Gì? Giới Thiệu Các Loại Chứng Chỉ SSL

Chứng chỉ SSL là gì? Các loại chứng chỉ SSL? Tôi là khách hàng cá nhân nên dùng chứng chỉ SSL nào? Tôi là khách hàng doanh nghiệp nên dùng chứng chỉ SSL nào?

Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Card Mạng Trên CentOS/Rhel 6/7

Bài viết này sẽ Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Card Mạng Trên CentOS/Rhel 6/7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Bonding là gì? Bonding là 1 thuật ngữ mà ở đó user Linux có thể…

Hướng dẫn cài đặt Nagios trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Nagios trên CentOS. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. Giới thiệu Nagios là công cụ thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hạ…

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Mount NFS Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Và Mount NFS Trên Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. 1. NFS là gì? NFS (Network File System) là một hệ thống giao…