Chỗ Đặt Máy Chủ

Thông báo CentOS 5 và RHEL 5 sắp chấm dứt thời gian hỗ trợ

Bài viết này nhằm thông báo và hướng dẫn người dùng cách khắc phục trong thời gian CentOS 5 và RHEL 5 ngừng hỗ trợ. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Vinahost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

So sánh các Storage Engine phổ biến trong MySQL

Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh các Storage Engine phổ biến trong MySQL. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Storage engine (cơ chế lưu trữ) là gì? Storage engine thực chất là cách…

Giới Thiệu Về Init System Và Run Level

Bài viết này sẽ Giới Thiệu Về Init System Và Run Level. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Đối với các SysAdmin, SysEngineer, DevOps thì việc quản trị các dịch vụ như web, mail, application, database… là những công việc quen…

Hỗ trợ định dạng quản lý cơ sở dữ liệu

Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin hỗ trợ định dạng quản lý cơ sở dữ liệu. 1. Giới thiệu Hiện tại máy chủ VinaHost trên nền Unix chỉ hỗ trợ định dạng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu trên Microsoft Access hoặc Microsoft SQL Server,…

Hướng dẫn build mã nguồn thành gói phần mềm RPM

Bài viết này hướng dẫn build mã nguồn thành gói phần mềm RPM. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Vinahost qua Hotline 1900 6046 hoặc email support@vinahost.vn.

Giới thiệu và hướng dẫn mở rộng LVM

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn mở rộng LVM. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Giới thiệu LVM (Logical Volume Management) là một công nghệ giúp quản lý các thiết bị lưu…

Phần 1: Hệ Thống IIS Cơ Bản (Windows + IIS + MS SQL + Web Platform Installer + SSL free Let’s Encrypt)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Hệ Thống IIS Cơ Bản (Windows + IIS + MS SQL + Web Platform Installer + SSL free Let’s Encrypt). Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Bước 1: Cài đặt IIS trên Windows Server…

Umask Là Gì? Cách Cài Đặt Umask

Giới thiệu umask Umask được hiểu là các giá trị mặc định khi bạn tạo ra một file mới hoặc một thư mục mới. Bạn có thể kiểm soát quyền mặc định của các file khi tạo ra bằng cách chỉnh sửa /etc/bashrc hoặc /etc/profile. Khi bạn chạy lệnh umask trong linux sẽ trả về…

Hướng dẫn cài đặt chương trình từ mã nguồn với cấu hình tùy chọn

Trên các hệ điều hành dòng Debian như Ubuntu, ta có thể cài đặt một chương trình với nhiều cách khác nhau, và cách thông dụng nhất là sử dụng công cụ apt-get. Tuy nhiên, công cụ apt-get có một khuyết điểm là chương trình được cài đặt chưa chắc đã có phiên bản mới nhất, và cấu hình mặc định của chương trình có thể không theo ý muốn của chúng ta.

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu cho Server Linux/Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục mật khẩu cho Server Linux/Windows. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.