CDN

VinaHost cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp (Content Delivery Network – Mạng Phân Phối Nội Dung) lớn nhất Đông Nam Á, được xây dựng bởi hệ thống máy chủ hiệu suất cao trên toàn cầu, nhằm mục đích phân phối nội dung đến người dùng cuối nhanh nhất có thể. Nhờ cơ chế hoạt động giúp người dùng truy cập nhanh đến dữ liệu máy chủ gần nhất thay vì lấy dữ liệu gốc ở vị trí xa hơn, CDN giúp giảm tải cho máy chủ, tăng tốc độ load website.

CDN là gì? Lợi ích khi sử dụng dịch vụ CDN

CDN là gì? Lợi ích khi sử dụng dịch vụ CDN