Dịch Vụ Khác

Redis Là Gì? Một số đặc điểm nổi bật của Redis

Bài viết này sẽ giới thiệu bạn về mã nguồn mở Redis. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Redis Là Gì? Redis (Remote Dictionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ…

Cách sử dụng PowerEdge RAID Controller

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng PowerEdge RAID Controller (PERC) giao diện dòng lệnh để quản lý RAID Controler. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Giới thiệu PowerEdge RAID Controller (PERC) …

NoSQL Là Gì? So sánh RDBMS và NoSQL

Nosql Là Gì? Bài viết này sẽ giới thiệu bạn về Nosql. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php NoSQL Là Gì? NoSQL là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả bất kỳ…

Khái Quát Chức Năng Các Chain Mặc Định Trên Iptables

Bài viết này sẽ giúp bạn Khái Quát Chức Năng Các Chain Mặc Định Trên Iptables. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Chains được tạo ra với một số lượng nhất định ứng với mỗi…

Đặc Điểm Và Hướng Dẫn Cài Đặt Hệ Điều Hành VyOS

Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ điều hành VyOS. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Tổng quan về VyOS Vyos là 1 hệ điều hành với nền tảng là nhân linux, tích hợp nhiều chức năng…

Ansible Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Ansible

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cài Đặt Ansible. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Trong một môi trường với nhiều server thì ta sẽ có vô vàn thứ phải lo. Từ setup crontab, update các gói phần mềm mới, deploy ứng…

Hướng Dẫn Cấu Hình Haproxy Làm Load Balancing Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cấu Hình Haproxy Làm Load Balancing Trên Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. HAProxy là gì? HAProxy viết tắt của High Availability Proxy, là công cụ mã nguồn mở nổi tiếng ứng…

Hướng Dẫn Cấu Hình HTTP Basic Authentication Trên Nginx

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cấu Hình HTTP Basic Authentication Trên Nginx. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Bạn đang chạy website WordPress và muốn bảo vệ trang admin, đường dẫn URI bất kỳ hay đang trong quá trình…

Điều Chỉnh Hiệu Suất Trong MySQL – Performance Tuning In Database MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Điều Chỉnh Hiệu Suất Trong MySQL – Performance Tuning In Database MySQL. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php. Structured Query Language (SQL) là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được sử dụng để…