Hướng dẫn khắc phục lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA trên Outlook

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA trên Outlook. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Sau khi cấu hình địa chỉ mail cho Outlook, bạn soạn mail mới, gửi đi và được hệ thống gửi về một thông báo như sau :

Nguyên nhân nhận được thông báo lỗi như trên là do bạn chưa cấu hình chính xác địa chỉ mail trên Outlook. Trường hợp này, bạn cần thực hiện các thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào mục tool chọn Email Accounts.
  • Bước 2: Chọn tài khoản lỗi >  click “Change”.
  • Bước 3: Click vào More Settings.
  • Bước 4: Trong bảng Outgoing Server, bạn chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication => Use same settings as my incoming mail server và nhấn OK.
  • Bước 5:  Bạn có thể nhấn nút Test Account Settings để xem kết quả cài đặt => Next và nhấn tiếp Finish. Sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng Email.

Tới đây là việc khắc phục sự cố Outlook báo lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA đã hoàn tất. Trong trường hợp không thực hiện được, bạn có thể gửi yêu cầu trợ giúp về email support@vinahost.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 6046 ext 3 để các nhân viên kỹ thuật tại VinaHost hỗ trợ khắc phục.
Chúc bạn thành công !

Was this article helpful?